Til hovedsiden

Versione Italiana

Seværdigheder i Rom 

Rom-guide.dk er Danmarks store internetportal til Rom. Her kan du finde hoteller, lejligheder og andre overnatningstilbud, omtale af byens seværdigheder og mange praktiske oplysninger til brug for den kommende rejse.

Trajans Forum

Hér står vi overfor det yngste, men absolut største af anlæggene og som i antikken har været af imponerende dimensioner, selvom det i dag er vanskeligt at forestille sig, da kun. ca. en fjerdedel er synligt. 

Det oprindelige anlæg dækkede et areal på 300 x 185 m og det blev finansieret af krigsbyttet fra Trajans sejrrige felttog mod Dakerne. 

Enorme mængder jord mellem Capitol- og Quirinalhøjen måtte fjernes for at give plads. Trajansøjlens top markerer det oprindelige jordplan. 

Anlægget, opført under ledelse af Trajans berømte græske arkitekt Apollodorus, bestod, ud over selve den klassiske Forumplads med 2 halvcirkulære exedra-rundinger, hvoraf den ene ses imod Trajans Handelshus, af den kolossale Basilica Ulpia, der som nordvestligt slutpunkt havde Trajan-søjlen. Omkring denne søjle lå 2 identiske biblioteksbygninger, et græsk og et latinsk, og anlægget afsluttedes bagved af et tempel for den guddommeliggjorte Trajan. I modsatte ende var overgangen til Augustus Forum markeret af en triumfbue, hvoraf flere af reliefbillederne i dag er indsat på Konstantins triumfbue ved Colosseum. På midten af Forum stod en rytterstatue af Trajan. 

Det man i dag ser, når man står med front mod Trajan-søjlen med de 2 kirker som baggrund er i forgrunden en lille del af Forum med exedrasiden af handelshuset til højre og midterdelen af Basilica Ulpia med Trajan-søjlen i baggrunden. 

Selve anlægget var bevidst en kopi af dele af et romersk lejranlægning og skulle symbolisere, at Trajan var kommet til magten ved sine militære fortjenester, og hvor Imperium Romanum havde nået sin største udstrækning. 

Anlæggets absolutte centrale punkt er Trajan-søjlen, der sammen med rytterstatuen af Marcus Aurelius på Campidoglio må anses for at være det fineste skulpturkunst, vi har fået overleveret i næsten uskadt stand fra antikken. 

Trajansøjlen er 100 romerske fod høj = knapt 30 m (med statuen knapt 40 m). Reliefbåndet snor sig i en længde på 200 m rundt om søjlen og rummer afbildning af mere end 2500 figurer. Fra antikke kilder véd vi, at søjlen blev fremstillet på under 4 år af en ukendt romersk kunstner og hans værksted. Det er vanskeligt på afstand at danne sig et billede af søjlens historiefortælling og det fine kunstneriske arbejde. På Museo della Civiltà Romana i EUR syd for Rom kan man se en kopi af båndet tæt på, ligesom Museo Nazionale Romano har taget en nyere kopi under den seneste restaurering af søjlen. Denne seneste kopi er dog kun udstillet med repræsentative udsnit af hele billedbåndet. Det er kendt, at man i antikken kunne se billedfremstillingen tæt på gennem de bygninger, bl.a. de to biblioteker der omgav søjlen. 

Søjlen er et gravmonument, hvor Trajans og hans kones urner var indsat i det 4-kantede basemonument. Urnerne er gået tabt. Billedbåndet giver en beskrivelse af Trajans sejrrige felttog mod Dakerne (det nuværende Rumænien) i starten af det 2. årh. e. Kr.. Perspektivet i billederne er opnået ved en teknik, hvor personerne fremstår i dybt relief, medens baggrunden kun er markeret i lavt relief som nærmest en tegnet baggrund. Trajan skrev en Commentarii (beskrivelse, der ikke er overleveret) af sit felttog, og billedfriserne fremstår nærmest som en illustration til denne historie. De meget detailrige fremstillinger har været en fremragende autoritativ kilde til tidens klædedragt, våben og bygningskunst. 

På toppen af søjlen stod i øvrigt tidligere en statue af Trajan, men den blev af pave Sixtus V i 1587 erstattet med en statue af Sankt Peter - udført af Della Porta. 

Der er adgang til Trajans Forum gennem Trajans Handelshus fra Via IV Novembre.

PK

Find rundt på Rom-guide.dk

Ude til højre på siden finder du en linkfortegnelse med emner indenfor den kategori denne side omhandler. Efter disse link er der henvisning til nogle af de overordnede emner på Rom-guide.dk og sidst på listen kan du finde link, der fører dig tilbage til "hovedsiden" og til vort omfattende index, hvor alle sider på Rom-guide.dk er nævnt.

Skulle du ved brug af Rom-guide.dk finde uvirksomme link, bliver vi meget glade, hvis du skriver til os.

Rom-guide.dk