Til hovedsiden

Versione Italiana

Generel orientering 

På Rom-guide.dk har vi internettets største udvalg af hotelværelser, lejligheder og pensionater i Rom, og med vor danske vejledning og kontakt, er du sikret en velfungerende reservation.

Roms historie - kort

Rom er ifølge traditionen grundlagt af tvillingerne Romulus og Remus i 753 f. Kr., men nye undersøgelser har vist, at der har levet bønder og hyrder i landsbyerne på palatiner-højen, Esquilin-højen og Quirinal-højen allerede i det 10. årh. f. Kr. 

Disse bebyggelser har i begyndelsen udgjort selvstændige enheder, der først omkring år 600 f. Kr. blev sluttet sammen – givet under etruskisk ledelse. 

Hovedparten af Rom’s befolkning er latinere og ifølge overleveringen blev den sidste etruskerkonge Tarquinius fordrevet fra Rom i år 509 f. Kr. 

I republikkens første tid bebyggede man resten af Rom’s syv høje og i tidsrummet år 509 – 367 f. Kr. var der stridigheder mellem patriciere og plebejere, indtil det kom til forlig mellem disse. 

Under Romerrigets fortsatte vækst opstod andre politiske og sociale kampe, der svækkede Rom. Befolkningstallet steg hurtigt i det 2. årh. f. Kr., da talrige bønder, som følge af elendige kår, flyttede til Rom, hvor de udgjorde et stort proletariat. 

Det var først under Cæsar og kejserdømmet fra år 31 f. Kr. Rom blev forvandlet fra en uanselig by til en storstad med flotte pragtbygninger. 

Efter en stor brand under Nero genopstod byen i forskønnet skikkelse og omkring Kristi fødsel havde byen ca. 1. mil. Indbyggere, hvor hovedparten udgjorde underklassen, der levede en kummerlig tilværelse i høje og dårligt byggede lejekaserner. 

Under Konstantin I den Store (330 e. Kr.) begyndte en tilbagegang for Rom, da Konstantinopel blev residensstad, og det blev ikke bedre under folkevandringerne i det 5. og 6. årh. 

Først med pavemagtens storhedstid kunne Rom igen hævde sig som residensby. 

Fra det 15. årh. begyndte en ny vækst – præget af renæssancen og barokken. 

I 1809 – 1814 stod Rom under Frankrig og i 1871 blev den hovedstad for kongeriget Italien. 

Under 2. verdenskrig var Rom besat af tyske tropper fra 1943 til den i 1944 blev indtaget af de allierede styrker.

Rom-guide.dk