Til hovedsiden

Versione Italiana

Introduktion til Rom 

Rom-guide.dk er Danmarks store internetportal til Rom. Her kan du finde hoteller, lejligheder og andre overnatningstilbud, omtale af byens seværdigheder og mange praktiske oplysninger til brug for den kommende rejse.

Tidslinie

Rom-guide.dk præsenterer her en yderst omfattende tidslinie eller fortløbende guide til de vigtigste begivenheder i Roms snart 3.000 år lange historie. 

Tidslinien er opdelt i de traditionelle tidsafsnit som byens historie normalt inddeles i. Disse tidsafsnit er markeret med fed skrift.

Så vidt muligt er alle markante bygningsværker og kirkers oprindelse nævnt i listen; det samme gælder de væsentligste historiske begivenheder i Roms historie samt de markante personer der har præget byens historie. Listningen af paverne er dog komplet.

Derudover er medtaget diverse ”kuriosa”, hvis betydning helt står for redaktionens egen regning. 

Skulle vi have overset noget af væsentlig betydning, modtager vi med glæde et vink fra vore aktive læsere, så listen kan blive så komplet som muligt. Fremover vil vi selvfølgelig holde listen løbende ajour.

Dette enme:

Introduktion til Rom

Generel orientering:

Generel orientering

Hvad sker hvornår:

Begivenheder

Indhold på Rom-guide:

Hovedsiden

Index (a - z)

Kontakt til Rom-guide.dk

Efter overleveringen Romulus grundlæggelse af Rom

Pontifex Maximus embedet skabes. Kejsersnit ved fødsel dokumenteret i Rom

 Etruskerne har herredømmet i Rom. Etruskisk stil og sprog viser græsk indflydelse

De første forsvarsværker opføres omkring byen. Den første bro over Tiberen

Starten til det senere Circus Maximus anlægges. Nabobyerne til Rom erobres

 Forumområdet afvandes ved Cloaca Maximas anlæg. Jupiter tempel på Forum

Politisk social struktur indføres i Rom, baseret på formue og jordbesiddelse

Quirinal-, Viminal- og Esquilinhøjene indlemmes som del af byen Rom

Capitolhøjen udjævnes, nivelleres og befæstes som den centrale del af byen

 Det første Jupiter tempel opføres som romernes hovedtempel på Capitolhøjen

Lucius Brutus fordriver etruskerne fra Rom. Første traktat indgås med Karthago

Magten ligger hos patricier-adelen, plebejerne (folket) står uden for indflydelse

Rom styrkes, da etruskerne lider nederlag ved Aricica i Albanerbjergene

Templet for Saturn opføres på Forum Romanum mellem Capitol- og Palatinhøjene

Templet for Castor and Pollux opføres på Forum Romanum

De 12 tavlers lov, republikkens første forfatning, og forlægget for romerretten

Romerne erobrer etruskernes vigtige by Veii. Der indføres betaling af hæren

Rom invaderes af keltiske gallere og lider voldsom skade

Den anden og større servianske bymur anlægges. Rester kan ses ved Termini

 Den Licinianske Lov vedtages: En af de 2 konsuler skal være plebejer

Rom besejrer etruskerne. Den første plebejiske censor vælges

Rom nu den førende magt blandt de italiske stater. Handelstraktat med Karthago

Rom kommer byen Capua til hjælp og fører krig i Syditalien mod Samniterne

Via Appia anlægges af Appius Claudius sammen med Roms første akvædukt

Rom territoriale indflydelse strækker sig nu helt ned til Calabrien i Syditalien

De første romerske sølvmønter, denaren, præges. 1 denar = 10 as

Den første puniske krig (264 - 241). Romerne kommer grækerne til hjælp i

Syditalien. Korsika, Sardinien og Sicilien erobres. Den første flåde bygges

Norditalien og Det cisalpinske Gallien erobres af Rom

Via Flaminia anlægges fra Rom og ud til Adriaterhavet

Det forbydes senatorer at beskæftige sig med handel

Den anden puniske krig (219 - 202) bryder ud mellem Rom og Karthago

Hannibal besejrer romerne ved Cannæe (Umbrien) i Mellemitalien

Frugtbarhedskulten for Magna Mater indføres i Rom

Karthago bliver slået af Scipio i slaget ved Zama i Karthago

Den anden Makedonske krig starter. Spanien romersk provins

Templet for Juno opføres på Kapitolhøjen

Bacchus-fester så omfattende, at de forstyrrer byens orden, og de forbydes

Marcus Aemilius Lepidus både censor, leder af senatet og Pontifex Maximus

Via Cassia anlægges over Ponte Milvio mod nord. Den tredje makedonske Krig

 Grækenland (Makedonien) underlægges Rom

Den tredje puniske krig (149 - 146). Cato den Ældre dør

Efter slaget ved Pydna har Rom herredømmet over Makedonien

Byen Karthago ødelægges totalt og provinsen Africa oprettes

Provinsen Asia oprettes. Tiberius Gracchus folketribun: Lov om landreformer

 Oprør i Rom med yderligere krav om landreformer

Gaius Gracchus myrdes og over 3000 af hans tilhængere henrettes

 Gracchus-brødrenes kommissionen for landreformer nedlægges

Krig mod teutonerne og cimbrerne i Norditalien og Gallien (Sydfrankrig)

Kong Jugurtha af Numidien i Afrika erklærer krig mod Rom

Marius konsul for første gang ud af i alt 7 gange

Marcus Tullius Cicero og Gnæus Pompejus fødes

Teutoner og Cimbrer besejres af Marius i Sydfrankrig. Slaveopstand i Syditalien

. De første hospitaler oprettes i Rom. Julius Caesar fødes

Cyrene overdrages testamentarisk fra kongen til Rom. Digteren Lucrets fødes

753

 715

 700

 640

 615

 600

 580

 565

 534

 510

 509

508

505

498

 484

 450

 396

 390

 380

 367

 351

 348

 343

 312

326

268

 264

 

 222

 220

 219

 

216

 205

 202

 200

 197

186

179

 171

 168

 149

 148

 146

 133

 122

121

119

113

 112

 107

106

101

 100

   96

Kongetiden

Kong Numa Pompilius. Året inddeles i 12 måneder

Kong Tullus Hostilius

Kong Ancus Marcius. Havnebyen Ostia anlægges

Kong Tarquinius Priscus. Rom etruskisk bystat

Kremering den antikke begravelsesform i Rom

Kong Servius Tullius

Den første servianske bymur anlægges

Kong Tarquinius Superbus

Kong Tarquinius fordrives fra Rom

Den romerske Republik

Embedet som Pontifex Maximus skabes

De første 2 konsuler vælges i Rom

Den første plebejiske folketribun vælges

Forum Romanum nu det politiske centrum i Rom

Bag forfatningen stod et folkeligt oprør

Marcus Furius Camillus udnævnes til diktator i 5 år

Marcus Furius Camillus driver gallerne på flugt

Byen Tusculum erobres af romerne

Rom underlægger sig Latium (det moderne Lazio)

Roms indbyggertal anslået til 30.000

Rom og Karthago indgår en handelstraktat

Den første samnitiske krig

Romerne besejrer Samniterne

Den anden samnitiske krig

Roms indbyggertal anslået til 100.000

De første gladiatorkampe finder sted i Rom

Kong Pyrrhus lider nederlag til romerne

Marcus Claudius Marcellus øverste hærfører

Hannibal øverstbefalende for Karthagos hær

Scipio Africanus øverstbefalende for Rom i krigen

Aemilius Paulus og Terentius Varro konsuler

Publius Cornelius Scipio konsul

Scipio Africanus Major vælges som konsul

Karthago klientstat til Rom efter nederlaget

Gallerne lider nederlag til Rom ved Cremona

Philip V af Makedonien lider nederlag til Rom

Senatet tillader dog fester under private former

Basilica Aemilia bygges på Forum Romanum

2 plebejiske konsuler valgt for første gang

Kong Perseus lider nederlag til Rom ved Pydna

Krig mellem Rom og Lusitanerne i Spanien

Romerne belejrer Karthago

Makedonien oprettes som provins

Tiberius Gracchus myrdes af senatspartiet

Gaius Gracchus folketribun for anden gang

Romerne går ind i Det transalpinske Gallien

Marius vælges til folketribun

Marius reformerer den romerske hær

Krigen varer frem til 106

Marius og Sulla invaderer Numidien i Nordafrika

Marius og Sulla besejrer Jugurtha  

Roms indbyggertal anslået til 500.000

Marius konsul for 6. gang og slår oprør ned i Rom

Marius drager til Lilleasien med en romersk hær

Forbundsfællekrigen mellem Rom og de italiske bystater

 Romerne lider alvorligt nederlag mod Mithridates, konge af Pontus i Lilleasien

Marius and Cinna gør oprør. Sulla overkommando i Asien. Cinna vælges til konsul

Marius dør. Sulla sejrrig i krigen mod Mithridates. Cinna konsul men myrdes i 84

 Pompeius slår oprør ned på Sicilien og i Spanien; Caesar allieret med Sulla

Ciceros holder sin første tale. Gallia Cisalpina oprettes som provins

Marcus Aemilius Lepidus vælges som konsul og indfører et mere roligt styre

Bithynia tilfalder Rom og Cyrene oprettes som selvstændig provins

Spartacus’ slaveoprør bliver knust af Pompeius og Crassus

 Digteren Virgil, politikeren og velgøreren Maecenas og Cleopatra fødes

Pompeius genopretter freden i provinserne Syrien og Armenien

Pompeius rydder Middelhavet for pirater og overtager kommandoen i øst

 Pompeius får overkommandoen i krigen mod Mithridates

Kreta, Pontus, Syria, Cilicia og Bithynia oprettes som provinser

Octavian og Marcus Agrippa fødes. Rom erobrer Jerusalem i Judæa

Den stadig eksisterende Ponte Fabricio mellem Tiberøen og Rom opføres

I retssagen mod Catilina får Cicero ham dødsdømt af senatet

Første triumvirat mellem Pompeius, Crassus og Julius Caesar

Cicero landsforvises. Caesar besejrer Helvetierne i Gallerkrigen

Cicero hjemkaldes fra eksil. Flere nye sejre til Caesar i gallerkrigene

 Det først kendte solur i Rom bygges på Marsmarken. Triumviratet fornys i Lucca

Pompeius Teater bygges. Caesar invaderer Brittanien første gang

Basilica Julia bygges på Forum. Caesar invaderer Brittanien anden gang

Caesar går over Rhinen og ind i Germanien. Gallerføreren Vercingetorix gør oprør

Den første Curia-bygning brænder. Lovforslag mod Caesars magtbeføjelser vedtages i senatet. Caesar besejrer Vercingetorix i Slaget ved Alesia i Gallien

Pompeius forlanger, at Caesar nedlægger sin krigskommando

Caesar krydser Rubicon og går mod Rom, hvor han udnævnes til Dictator

Pompeius taber slaget ved Pharsalos; han myrdes kort efter i Egypten

Caesar installerer sin elskerinde, Cleopatra, som dronning i Egypten

Caesars Forum Julium og templet for Den sejrende Venus, Venus Genetrix, indviet

Pompeius sønner lider nederlag ved Thapsus i Afrika

 Den julianske kalender indføres. Caesar udvider antallet af medlemmer i Senatet

Caesar myrdes den 15. marts i Pompeius Teater i nærheden af det nuværende

Campo dei Fiori af en gruppe senatorer, anført af Brutus og Cassius

Andet triumvirat mellem Marcus Antonius, Octavian and Lepidus

I slaget ved Philippi lider caesarmorderne Brutus og Cassius nederlag

Octavian besejrer Lucius Antonius, Marcus broder, i slaget ved Perugia

Octavian bliver gift med Livia. Jerusalem erobres fra Partherne

Antonius lider nederlag i Parthien og returnerer til Cleopatra i Egypten

Octavian og Marcus Agrippa besejrer Antonius og Cleopatra i søslaget ved Actium

 Antonius og Cleopatra begår selvmord og Egypten underlægges Rom

 Octavians indtog i Rom i triumf; han er nu uden rivaler og eneherskende i Rom

Dørene på Janus Templet på Forum lukkes som tegn på fred i romerriget

Det senere Mausoleum for Augustus påbegyndes på Marsmarken

Senatet genopbygges sammen med mange tempelbygninger på Forum

Octavian tildeles titlen Augustus (Den ophøjede)

Augustus udnævnes som den første kejser under navnet:

Caesar Augustus. Marcus Agrippa bygger det første Pantheon

 Marcus Agrippa lader sig skille og gifter sig med Julia, datter af Augustus

Hele Spanien underlægges Rom. Digteren Vergil dør

Digteren Horats på højden af sin forfatterkarriere og yndling af Augustus

Gallien invaderes af Germanere. Augustus gør Trier til germansk hovedstad

Ara Pacis, Augustus fredsalter, påbegyndes som mindesmærke for Augustus

fredsskabende politik. Sestius-pyramiden ved Porta S. Paolo opføres

91

   88

   87

   86

   82

   81

   78

74

71

70

69

67

63

    

    

62

 

60

58

57

56

55

54

53

52

 

51

49

48

 

46

 

45

 44

 

43

42

41

37

36

31

30

29

 

28

    

 

27

    

 21

19

17

16

13

Borgerskab tildeles alle italiske borgere i 88  

Sulla invaderer Rom og tager magten

Den fremragende digter Catullus fødes  

Den romerske historiker Sallust fødes  

Sulla slår samnitisk opstand ned i Italien

Sulla konsul frem til år 80

Sulla dør. Kamp mod pirater i Middelhavet 

Mithridates slår en romersk hær ved Cyzicus  

Pompeius og Crassus vælges som konsuler  

Pompeius og Crassus får magten i Rom

Caesar udnævnes til kvæstor i Spanien

Roms havneby Ostia angribes af pirater

Cicero vælges til konsul, Caesar vælges til

Pontifex Maximus. Catilinas sammensværgelse

mislykkes og den slås hårdt ned. Mithridates dør

Pompejus vender tilbage til Rom efter den

vellykkede krigskampagne og opløser sin hær

Julius Caesar vælges til konsul første gang

Cypern underlægges Rom. Livia fødes

Folkeligt oprør i Rom der dog nedkæmpes hurtigt

Caesar støder frem til den franske kanalkyst

Pompejus og Crassus konsuler

Den romerske digter Catullus dør

Crassus bliver dræbt i Lilleasien 

Pompeius vælges som eneste konsul

Cicero udpeges som guvernør i Kilikien

Hele Gallien under romersk kontrol

Borgerkrigen starter; Pompeius flygter fra Rom

Caesar vælges som konsul for 5 år

Marcus Antonius slutter sig til Caesar

Cleopatra ankommer til Rom

Den galliske fører Vercingetorix henrettes i Rom

Julius Caesar diktator for livstid

Roms indbyggertal anslået til 1.000.000

Acqua Marcia akvædukten anlægges

Cicero går mod Antonius og henrettes på Forum

Brutus og Cassius begår selvmord

Marcus Antonius tager til Egypten med Cleopatra

Herodes den Store konge i Judæa

Octavian bryder med Lepidus

Egypten under fuld romersk kontrol

Octavian konsul for fjerde gang

Octavian konsul femte gang og tildeles af senatet ærestitlen Imperator. Vergils ”Æneiden” skrives

Octavian konsul for sjette gang sammen med

sin senere svigersøn, Marcus Agrippa. Store

landtildelinger gives til hærens veteraner

Romersk kejsertid

Augustus påbegynder en reform af hæren

Gallien og Germanien bliver del af imperiet

Agrippa fuldender Acqua Virgo akvædukten

Horats hymne ”Carmen Saeculare” udkommer

Noricum (Østrig/ Slovenien) underlægges Rom

Augsburg og Wien gøres til romerske grænsebyer

Augustus udnævnes til Pontifex Maximus

Augustus svigersøn og Pantheons skaber, Marcus Agrippa, dør

Marcellusteatret bygges. Augustus stedsøn, Drusus, slår germansk oprør ned

Augustus rejser en obelisk på Marsmarken. Den senere kejser Claudius fødes

Basilica Julia genopbygges efter brand. Drusus dør i Germanien

Horats og mæcenen Maecenas dør. Tiberius får overkommandoen i Germanien

 Lucius og Gaius Caesar dør i Massilia. Tiberius hjemkaldes fra Germanien

Augustus forum anlægges, han får ærestitlen Pater Patriae, Landsfader

Vitruvius 10 bøger om den antikke arkitektur ”De architectura” (se år 1414)

Augustus adopterer Livias søn Tiberius. Gaius Caesar, søn af Agrippa, dør

Castor and Pollux templet på Forum genopbygges efter brand

Ovid landsforvises til Det sorte Hav og dør i år 18 i udlændighed

Tiberius får igen overkommandoen over Rhin-hæren i Germanien

Augustus dør og guddommeliggøres. Tiberius efterfølger ham

Historikeren Livius dør; forfatter til Roms historie i 142 bøger: Ab urbe condita

Germanicus, broder til den senere kejser Claudius, dør efter forgiftning

Sejanus bliver kommandant for Prætorianergarden i Rom

Tiberius trækker sig tilbage til øen Capri. Sejanus har den reelle magt i Rom

Livia dør. Agrippina (den ældre) og hendes søn Nero landsforvises

Tiberius tilbage i Rom, hvor Sejanus henrettes. Glasblæserkunsten kommer til Rom

Efter den gængse overlevering året for korsfæstelsen af Jesus

Caligula på kollisionskurs med senatet over sin egen guddommeliggørelse

Drusilla dør. Claudius bliver gift med Messalina

Prætorianergarden myrder Caligula. Den romerske digter Martial fødes

Apostlen Peter kommer efter overleveringen til Rom

Claudius erobrer Brittanien og grundlægger Londinium, det moderne London

Messalina henrettes. Claudius bliver gift med Agrippina (den yngre)

Porta Maggiore indbygges i anlæggelsen af akvædukten Claudia

Nero bliver gift med Octavia og udses som Claudius efterfølger

Claudius giftmyrdes af sin hustru Agrippina

Apostlen Paulus i Rom. Provinsen Trakien oprettes

Digteren Petronius satiriserer i ”Satyricon” over det vellystige romerske liv

Nero lader sin kone, Octavia, henrette. Hans styre udvikler sig til ren terror

Storbrand lægger større dele af Rom øde. De første forfølgelser af kristne

Neros gyldne Hus anlægges. Filosoffen Seneca dør

Jøderne gør oprør i Judæa og indtager Jerusalem og Masada-fæstningen

Sardinien bliver romersk provins. Nye byplaner i Rom efter branden i 64

Nero begår selvmord. De 4 kejseres år: Galba, Otho, Vitellius og Vespasian

Titus belejrer og erobrer Jerusalem og ødelægger jødernes tempel:

Pagtens Ark og Den syvarmede Lysestage bringes til Rom i triumf

Romerne belejrer Masada i Judæa. Anlæggelsen af Colosseum begynder

Romerne udvider herredømmet i Brittanien og Wales annekteres

Provinsen Brittanien oprettes op til den skotske grænse

Herculaneum og Pompeji ødelægges ved Vesuvs udbrud

Titus indvier Colosseum med spil og gladiatorkampe der varer i 100 dage

Domitian ny kejser. Titus triumfbue opføres på Forum Romanum

Rom mister en hel hær og lider nederlag i krigen mod Dakerne

Quintilian skriver sit store værk om talekunsten, Institutio Oratoria

Colonia Agrippinensis, Köln, bliver hovedstad i provinsen Øvre Germanien

Domitians styre udvikler sig til et rent terrorregimente

Domitian myrdes og lovlige tilstande genindføres i Rom, Nerva vælges til ny kejser

Sextus Julius Frontinus skriver sin berømte bog om Roms vandsystem

Anlæggelsen af Trajans Forum, Basilica Ulpia og Trajansøjlen begynder

Romerne tager glasspejle i brug i stedet for de tidligere metalspejle

Anlæggelsen af Trajans Markeder påbegyndes. Den romerske hær: 300.000

Den første dakiske krig bryder ud og Trajan besejrer kong Decebalus

12

11

10

 9

  8

 2

   

1

4

    6

    8

   10

   14

17

19

   23

   27

   29

   31

   33

   37

   38

   41

   42

43

   48

   52

   53

   54

   56

   59

   62

   64

   65

   66

   67

   68

   70

 

 72

   76

78

79

   80

   81

   86

   88

   90

94

   96

   97

   98

   99

 100

 101

Argentoratum (Strasbourg) grundlægges

Heftige stridigheder overalt i Germanien

Romerne bygger bro over Rhinen ved Bonn

Augustus fredsalter Ara Pacis indvies

Rom mister 3 legioner i den germanske krig

Ovids ”Ars amatoria” – om kærlighedskunsten

Prætorianergarden får permanent status i Rom

Silkestoffer kommer første gang til Rom fra Østen

Tiberius adopterer Germanicus, Caligulas far

Roms brandvæsen udbygges efter brand i Rom

Augustus forøger korntildelingen til de fattige

Efter overleveringen fødes apostlen Peter

Germanicus får overkommandoen i Germanien

Lægerne danner fagforbundet ”Scola medicorum”

Tiberius fordriver egypterne fra Rom

Tiberius søn, Julius Caesar Drusus, dør

Større ildebrand hærger i Rom. Pantheon rammes

I Tiberius fravær hersker Sejanus vilkårligt i Rom

Judaea bliver romersk provins

Rom rammes af spekulativ finansiel krise

Gaius Caesar, kaldet Caligula, ny kejser

Jødisk egyptisk konflikt i Alexandria

Claudius giver jøderne trosfrihed i hele riget

Claudius anlægger ny havn, Portus, i Ostia

Rom behersker nu Middelhavet totalt

Galliske adelsmænd får adgang til senatet

Roms vandkapacitet: 1 million m3 pr. dag

Claudius sikrer sig kontrol med rigets skatter

Nero, Agrippinas søn, ny kejser

Den romerske historiker Tacitus fødes

Nero lader sin mor, Agrippina, henrette

Tsunami ødelægger 200 skibe i Ostia Portus

Apostlen Peter korsfæstes i Rom

Vespasian øverstkommanderende i Judæa

Digteren Petronius tvinges til selvmord af Nero

Vespasian ny kejser. Linus vælges som ny pave

Apostlen Paulus halshugges i Rom

Kun den senere ”grædemur” står tilbage

På Titus-buen i Rom vises dette krigsbytte frem

Vespasian afsætter Syriens konge

Anacletus vælges som pave

Romerne stoppes af de skotske Caledonere

Vespasians søn Titus ny kejser

Agrippas Pantheon ødelægges igen ved brand

Mange provinsborgere optages i senatet

Germanien deles i en øvre og nedre provins

Clemens I vælges som pave

Mitra-templet under S. Clemente anlægges

Senatsbygningen, Curia, udvides og ombygges

Senatet idømmer Domitian ”Damnatio Memoriae”

Nervas Forum anlægges ved siden af Augustus’

Trajan, Nervas adoptivsøn, ny kejser

Evaristus vælges som ny pave

Roms indbyggertal anslået til 1.650.000

Efter overleveringen dør apostlen Johannes

Den anden dakiske krig bryder ud. Dakien annekteres som provins

Trajan anlægger akvædukten Acqua Paola og termeanlæg på Esquilinhøjen

Trajan anfører ekspedition mod Partherne i Persien. Trajans termer færdigbygget

Armenia, Mesopotamia, Assyria og Arabia oprettes som nye provinser

Oprør blandt egyptere og jøder i Cyrene der spreder sig til Judæa og Cypern

Den romerske historiker Tacitus dør. Kejser Trajan dør

Efter branden i år 80 bygges nyt Pantheon; Agrippas originale portico bevares

Hadrians Villa ved Tivoli anlægges. Hadrians Mur i Britannien påbegyndes

Oprør i Judæa. Hadrians mausoleum (Castel Sant’Angelo) bygges

De kendte romerske forfattere Sueton og Juvenal dør

Templet for Venus og Roma bygges på Forum Romanum. Oprør i Judæa slåes ned

  Templet for Antoninus Pius og Faustina opføres på Forum Romanum

Antoninus Pius ny kejser. Senatet nægter at guddommeliggøre Hadrian

Hadrian gravlægges i sit mausoleum af Antoninus Pius

Tempel for Hadrian bygges af Antoninus Pius på Piazza di Pietra

Antoninus Pius fører krig mod Partherne og Marcomannerne

Strid blandt de kristne menigheder om datofastsættelsen af påsken

Marcus Aurelius i krig på nordgrænsen mod germanske folkegrupper

 Kejserlig udsending når helt til Kina. Pesten hærger Rom frem til år 180

Marcus Aurelius ”Meditationes” om stoisk filosofi forfattes på græsk

Marcus Aurelius-søjlen rejses samme år som han dør

Ptolemæus grundlægger kartografien med sit verdenskort (Danmark er med)

Den nye kejser, Pertinax, myrdes af Prætorianergarden og

efterfølgeren, Didius Julianus, myrdes i Brittanien

Mesopotamien deles i 2 provinser på hver sin side af floden Eufrates

Triumfbue rejses på Forum Romanum for Septimius Severus

Septimius Severus dør i Brittanien og efterfølges af sine 2 sønner

Romersk borgerret tildeles stort set alle i det romerske imperium

Krig mod Germanerne og Partherne. Caracallas termer indvies

S. Maria in Trastevere bygges. Colosseum hærges af voldsom brand

Caracalla myrdes og efterfølges af Macrinus der også myrdes kort efter

Elagabalus myrdes. Alexander Severus udpeges som ny kejser

Colosseum restaureres omfattende af Alexander Severus

Talrige kampe mod oprør langs imperiets nordlige og østlige grænser

Maximus Thrax vælges til ny kejser; er konstant i felten og kommer aldrig til Rom

Balbinus og Pupienus efterfølger hinanden som kejsere i en kort periode

Rom mister provinserne Mesopotamien og Armenien til Sassaniderne

I løbet af jubilæumsåret bliver mere end 1000 gladiatorer dræbt i Colosseum

Nye og skærpede forfølgelser af kristne overalt i imperiet

Gallus ny kejser. Novantianus vælges som den første modpave

Aemilianus ny kejser, men efterfølges kort efter af Valerianus og Galienus

Fortsat talrige krige mod folkestammer langs imperiets grænser

Finansiel krise i imperiet med talrige devalueringer af mønten

Galienus indfører hærreform og søger at dæmme op for grænseuroligheder

Claudius II Goticus ny kejser; sikrer områderne ved grænsen til Donau

 Den aurelianske Bymur om Rom påbegyndes; Aurelian samler hurtigt riget igen

Aurelian indfører kejserkulten, Dominus et Deus, som officiel statsreligion

Tacitus kejser, men efterfølges kort efter af Florianus og Probus

Carus, Corinus og Numerianus kejsere i kort og hurtig rækkefølge

Det romerske imperium deles i en østlig og vestlig del. Maximian medkejser

Maximian nedkæmper flere oprør langs rigets grænser til Donau

Diocletians kolossalt store termeanlæg (ved nuværende Stazione Termini) opføres

Den første S. Clemente kirke, SS. Quattro Coronati kirken og S. Pudenziana

kirken bygges, den sidste indrettet i et tidligere romersk badehus

Diocletians bade åbner. Maxentius Basilica på Forum bygges

105  109

 113

 114

 115

 117

 118

 

125

 130

 135

 136

 138

139

 140

 145

 155

 161 166

 174

 180

 189

 193

  

 199

 203

 211 212

 216

 217

 218

 222

 230

235

 236

238

244

247

249

251

 253

 254

 257

 260

 269

 270

274

275

 283

 284

 296

 298

 300

 

306

Alexander I vælges til ny pave

Trajans Forum påbegyndes

Trajansøjlen står færdig

Trajan besejrer Partherne og afslutter krigen

Sixtus I vælges som ny pave

Hadrian, ny kejser, den 3. af de 5 gode kejsere

Hadrian slår oprør ned blandt flere senatorer

Trajans kolossale Forum står færdigt

Fattige bønder får tildelt land i Imperiet

Telesphorus vælges som ny pave

Hadrians villa i Tivoli, øst for Rom, færdiganlagt

Jupiter-tempel opføres i Jerusalem

Hyginus vælges som ny pave

Marcus Aurelius gifter sig med kejserens datter

Strid mellem de tidlige østlige- og vestlige kirker

Pius I vælges som ny pave

Anicetus vælges som ny pave

Marcus Aurelius ny kejser

Soter vælges som ny pave

Eleutherius vælges som ny pave

Sønnen Commodus ny kejser

Victor I vælges som pave, den første fra Afrika

Finansiel krise i Imperiet: Falskmøntneri dukker op mange steder. Septimius Severus ny kejser

Zephyrinus vælges som ny pave 

Portico Octavia restaureres

Caracalla og Geta nye kejsere

Geta myrdes og får Damnatio Memoriae

Armenien annekteres som provins

Calixtus I vælges som ny pave

Elagabalus ny kejser

Urban I vælges som ny pave

Pontianus vælges som ny pave

Anterus vælges som ny pave

Fabianus vælges som ny pave

Gordianus vælges til ny kejser

Filippus Arabs ny kejser

Rom fejrer tusindåret for sin grundlæggelse

Decius fra Pannonien (Ungarn) ny kejser

Cornelius vælges som ny pave

Lucius I vælges som ny pave

Stefan I vælges som ny pave

Sixtus II vælges som ny pave

Dionysius vælges som ny pave

Felix I vælges som ny pave

Aurelian fra Dakien (Rumænien) ny kejser

Germanere erobrer områder ved Rhinen

Eutychianus vælges som ny pave

Gaius vælges som ny pave

Diocletian ny kejser

Marcellinus vælges som ny pave

Kristne relegeres fra den romerske hær

Roms indbyggertal anslået til 600.000

Hårde kristenforfølgelser under Diocletian

Constantin og Maxentius deler kejsermagten

Maxentius basilica indvies. Fortsat strid mellem det østlige og vestlige rige

Provinsen Spanien gør oprør mod Rom og slutter sig til Konstantinopel

Kejser Galerius udsender sit edikt om forbud mod forfølgelse af kristne

Constantin enekejser efter slaget ved Den milviske Bro nord for Rom

Constantin overdrager Lateranområdet til pave Melchiades

 Roms moderkirke, Basilica di S. Giovanni in Laterano, påbegyndes

Constantins triumfbue står opført ved Colosseum. Donau-grænsen styrkes

Den første Peterskirke planlægges ved Vatikanhøjen, der nivelleres. S. Croce in Gerusalemme indbygges i palads der tilhører Helena, Constantins moder

Søndagen som hviledag indføres overalt i det romerske imperium

Constantin ligestiller den kristne kirke med andre af Imperiets religioner

Den første Peterskirke påbegyndes. S. Giovanni in Laterano indvies

Bag enighed ved Kirkemødet i Nicæa: Fornyet strid med den østromerske kirke

Constantinopel grundlægges og udpeges som romerrigets hovedstad

Konstantin generobrer Dakien som en del af Det romerske Imperium

Constantin den Store døbes som kristen på sit dødsleje

Constantin II genindsætter patriarken af Alexandria som leder af østkirken

Den første Peterskirke (Den konstantinske) indvies til apostlen

S. Maria Maggiore grundlægges efter den tidligste overlevering

Alemannerne og Frankerne besætter 40 byer langs Rhinen

Alle hedenske templer lukkes i Rom, forskellige kulter overlever i det skjulte

Pave Liberius tvinges i landflygtighed til Trakien ved Sortehavet

Den nye kejser forsøger at genindføre de hedenske religioner

Mosaikker i S. Costanza og apsismosaikken i S. Pudenziana skabes

Valens dræbes i slaget ved Adrianopel mod Visigoterne. SS Nereo e Achilleo færdig

Theodosius indfører kristendommen som den officielle statsreligion i Imperiet

På kirkemøde i Konstantinopel vil østkirken kun anerkende paven som leder i Rom

 Kejser Theodosius lukker de hedenske templer overalt i riget

Totalt forud mod hedensk gudsdyrkelse i det romerske imperium

Honorius kejser. Ravenna og Constantinopel hovedstæder i det delte rige

Gladiatorskolerne underlæges kraftige restriktioner. SS Giovanni e Paolo bygges

Visigoterne og deres fører Alarik invaderer Den italienske Halvø

Den romerske general Stilicho prøver at stoppe Alarik i Norditalien

På trods af folkelig modstand forbydes gladiatorkampe i Colosseum

Romerriget opgiver Brittanien som provins. Vandaler tager magten i Spanien

Rom hærges af goterne under Alarik der plyndrer byen gennem 3 dage

Visigoterne bryder med Rom og danner kongedømmet Toulouse i Frankrig

Visigoterne udvider deres ekspansion ind i provinsen Spanien

 Eulalius modpave samme år. Den oprindelige S. Vitale kirke indvies

 S. Sabina kirken bygges; kirkedøren har den ældste fremstilling af korsfæstelsen

Dele af mosaikkerne i S. Maria Maggiores hovedskib skabes

Kirkefaderen Augustin dør. Anastasius I kejser i øst; Julius Nepos kejser i vest

Den nye pave, Sixtus III, indvier kirkerne S. Maria Maggiore og S. Eusebio i Rom

 Leo I (den Store) ny pave. Fødselskapellet ved S. Giovanni in Laterano indvies

Rom anerkender vandalkongen Genseriks erobringer i Nordafrika

Pave Leo afværger en plyndring af Rom fra hunnerkongen Attilas side

Rom invaderes og ødelægges af Vandalerne anført af Genserik

Majorianus tvinges væk fra kejsertronen og efterfølges af Libius Severus

Goterne under Ricimer invaderer Italien og truer Rom

 Rundkirken S. Stefano Rotondo bygges på Celio-højen

 Rom belejres og invaderes af Germanere der forvolder store ødelæggelser i byen

Romulus Augustulus vælges som den sidste vestromerske kejser

Romulus Augustulus afsættes af Vandalerne under Odoaker

S. Stefano Rotondo, forminspireret af Opstandelseskirken i Jerusalem, indvies

Paven i diskurs med østkirken om Kristus dobbelte natur som menneske og gud

308

 309

 311

 312

 313

 314

 315

 320

 

323

324

 325

 

 330

 336

 337

 

349

 350

 352

354

355

 361

 366

 378

 380

381

384

392

395

 399

 400

401

 404

 409

 410

 415

 417

 418

 422

425

430

432

 440

442

452

455

 461

 462

 468

 472

475

476

483

 492

Marcellus I vælges som ny pave

Eusebius vælges som ny pave

Melchiades vælges som ny pave

Constantins triumfbue påbegyndes

Constantin styrker den kristne trosfrihed

Sylvester vælges som ny pave

Korsfæstelse forbydes som dødsstraf

25. december fastsættes som Jesus fødselsdag

Grænsen mod Rhinen forstærkes

Grænsen omkring Donau-deltaet forstærkes

Konstantin enekejser for hele riget

Gladiatorkampe forbydes, men ikke i Rom

Fortsat strid om påskedatoen kirkerne imellem

Janusbuen på Forum Boarium rejses

Marcus vælges som ny pave

Julius I vælges som ny pave

Constantin II ny kejser

Constans og Constantius medkejsere

Kejser Constans myrdes

Liberius vælges som ny pave

Constantius II kejser

Felix II vælges som modpave

Julian vælges som ny kejser

Damasus I vælges som ny pave

Valentinian og Valens kejsere

Theodosius den Store ny kejser

Den kristne trosbekendelse fælles for kirkerne

Siricius vælges som ny pave

Kejser Valentinian myrdes

Visigoterne under Alarik erklærer Rom krig

Anastasius I vælges som ny pave

Frankerne tager magten i Øvre Germanien

Innocens I vælges som ny pave

Kejseren flytter residensen fra Rom til Ravenna

Goterkongen Alarik belejrer Rom

Efter plyndringen af Rom dør Alarik

Efter sigende stjal Alarik den 7-armede lysestage

Zosimus vælges som ny pave

Bonifacius I vælges som ny pave

Celestin I vælges som ny pave

Valentinian III vestromersk kejser

Kirkens mission når til Irland

Valentinian III ny kejser

Kirken S. Pietro in Vincoli bygges

Colosseum ødelægges delvist ved jordskælv

Valentinian III flygter fra Ravenna til Rom

Kejser Valentinian III myrdes

Hilarius vælges som ny pave

Ricimer og kejseren slutter fredsaftale

Simplicius vælges som ny pave

S. Agata dei Goti i Rom bygges af Ricimer

Visigoterne får herredømmet i Vestgermanien

Rom i tidlig kristen middelalder

Felix III vælges som ny pave

Gelasius I vælges som ny pave

Anastasius II får som den første pave tildelt titlen Pontifex Maximus

 Laurentius vælges som modpave

Kirkerne S. Maria d'AraCoeli og SS. Apostoli bygges

Paven samler flere forskellige kristne grupperinger i Rom under den fælles kirke

Dyrekampe forbydes i Colosseum

SS. Cosma e Damiano indvies af paven i bygninger på Vespasians Forum

Bonifacius er den første tyske pave, da han var af østgotisk oprindelse

Johannes II (født Mercurius) er den første pave der antager et embedsnavn

Den østromerske kejser under general Belisarius invaderer Italien

Rom erobres af Belisarius under den østromerske kejser Justinian I

Den østgotiske konge Witigis belejrer Rom. Roms vandforsyning afskæres

Østgoterne under Totila plyndrer Rom men slås tilbage af Belisarius

De sidste hestevæddeløb afholdes i Circus Maximus, der hurtigt forfalder

Trajans Markeder omdannes til fæstning af adelsfamilier i Rom

Rom kommer under totalt byzantinsk herredømme

På grund af forfald forlades de lavereliggende dele af Rom af befolkningen

Rom styres med fast hånd fra Ravenna af den østromerske kejser

 Den senere pave Gregor I bygger det hus der senere bliver til S. Gregorio Magno

Det klassiske romerske senat udsteder sine sidste beslutninger

Rom lider stor skade under en af Tiberens talrige oversvømmelser

Rom ramt af pest da ærkeenglen Mikael efter overleveringen viser sig for Gregor på Castel Sant’Angelo. Pavemagten styrkes kraftigt under Gregor

Paven grundlægger klosterskole, Scola cantorum, i Rom for den ny kirkemusik

SS Cosma e Damiano kirken grundlægges i en bygning på Vespasians Forum

Bonifacius indfører nye regler for pavevalg for at undgå valgsvindel

 Focas søjle rejses som det sidste monument på Forum Romanum og Focas

overgiver Pantheon som kirke til S. Maria ad Martyres til pave Bonifacius

Adeodatus er den første der påtegner pavelige edikter = buller, med blyseg

Paven udvider kraftigt og med held den kristne mission i England

Paven støtter den østlige Kristus-forståelse. År 680 bandlyser kirken i Rom ham

Valfartskirken S. Agnese fuori le Mura bygges oven på en af katakomberne

Den første guidebog til Rom udkommer: Notitia ecclesiarum urbis Roma

Severinus vælges som ny pave men dør kort efter

Fortsat kraftig strid med den østromerske kirke over Kristus-forståelsen

Paven indkalder ”Det første Lateransynode” der fordømmer den østlige kirke

Pave Martin deporteres til Konstantinopel og videre til Krim, hvor han dør

Paven prøver forgæves at mægle i striden med den østromerske kirke

 Kejser Konstans II anerkender Roms fortrinsret inden for den fælles kirke

Den byzantinske kejser Konstans II fjerner Pantheons forgyldte loft samt alle metaller fra bygninger og statuer for omsmeltning til våben mod Saracenerne

Paven strammer klosterreglerne og understreger kirkens pligt til fattighjælp

Paven iværksætter udbygninger af flere af Roms vigtigste kirker

Agathos var græker af fødsel og får midlertidigt løst kirkestriden mellem kirkerne

Ved kirkesynode i Konstantinopel afsluttes kirkestriden officielt

Paven overfører en lang række martyrer fra katakomberne til kirker i Rom

Beslutningerne fra kirkemødet i Konstantinopel fastlægges officielt i kirken

Paven tilbringer stort set hele sit pontifikat i en sygeseng

Pavestolen fritages for skatteafgifter til kejseren i Konstantinopel

Flere og organiserede bispesæder i Irland, England og Friesland oprettes

Ved hjælp af bestikkelse afværger paven, at Gisulf af Benevento belejrer Rom

Flere fine mosaikbilleder af denne pave kan ses i S. Maria Antiqua kirken

Sisinnius vælges til pave men dør kort efter; Constantin vælges som ny pave

Den pavelige autoritet strammes over for kirken i England og Tyskland

Kong Ine af Wessex opretter det første herberg for pilgrimme i Rom

Paven bryder med den østromerske kejsers styre over Rom og kejseren

496

 498

500

514

 523

 526

 530

 533

 535

 536

 537

546

549

 552

553

556

 561

 575

 579

589

590

         

600

604

 607

 608

 609

 615

 619

 625

 630

 

640

642

 649

653

655

 657

 663

 

672

 676

 678

680

682

 684

 685

 686

 687

 701

 705

708

 715

 725

 731

Anastasius II vælges som ny pave

Symmachus vælges som ny pave

Roms indbyggertal anslået til 50.000

Hormisdas vælges som ny pave

Johannes I vælges som ny pave

Felix IV vælges som ny pave

Bonifacius II vælges som ny pave

Johannes II vælges som ny pave

Agapetus I vælges som ny pave

Silverius vælges som ny pave

Vigilius vælges som ny pave

Vigilius mødes med Justinian I i Konstantinopel

Østgoterne under Totila erobrer igen Rom

Østgoterne fordrives fra Rom og Totila dør

Østgoterne fordrives fra Italien

Pelagius I vælges som ny pave

Johannes III vælges som ny pave

Benedikt I vælges som ny pave

Pelagius II vælges som ny pave

Pesten bryder ud i Rom. S. Susanna indvies

Gregor I (den Store) vælges til pave

Gregor tilskynder til fordybelsen i klosterlivet

Paven har givet navn til gregoriansk kirkesang

Sabinius vælges som ny pave

Bonifacius III vælges som ny pave

Bonifacius IV vælges som ny pave

Samme år indvies flere andre templer til S. Maria

Adeodatus I vælges som ny pave

Bonifacius V vælges som ny pave

Honorius I vælges som ny pave

Missionen i England forstærkes af paven

Bogen er tiltænkt det stigende antal pilgrimme

Johannes IV vælges som ny pave

Theodosius I vælges som ny pave

Martin I vælges som ny pave

Rom i åben kirkekonflikt med Konstantinopel

Eugenius I vælges som ny pave

Vitalianus I vælges som ny pave

Indførelsen af orgelmusik under gudstjenesten

tillægges efter traditionen pave Vitalianus

Adeodatus II vælges som ny pave

Donus vælges som ny pave

Agathos vælges som ny pave

Agathos både katolsk og græsk-katolsk helgen

Leo II vælges som ny pave

Benedikt II vælges som ny pave

Johannes V vælges som ny pave

Conon vælges som ny pave

Sergius I vælges som ny pave

Johannes VI vælges som ny pave

Johannes VII vælges til ny pave

Fornyet kirkestrid bryder ud men forliges igen  

Gregor II vælges som ny pave

Strid om billeddyrkelse inden for øst-/ vestkirken

Gregor III vælges som ny pave og starter med

svarer igen ved at konfiskere store pavelige besiddelser i Syditalien

Pave Gregor III tagdækker Pantheon med bly- og bronzeplader

Longobarderne angriber Rom og belejrer byen gennem flere år

Paven bygger den oprindelige S. Maria sopra Minerva over antikt Isis-tempel

Flere valg af paver og modpaver inden Stefan III vælges som ny pave

Rom belejres i 2 måneder af Aistulf, kongen af Lombardiet

Paven fastholder med held alliancen med Frankerne mod Lombardiet

Stefan IV vælges som pave og allierer sig frankerkongen Ludvig den Fromme

Paven fastholder billeddyrkelsen i kirken mod det østromerske billedforbud

Karl den Store, Frankernes konge, besejrer Lombarderne og erobrer Italien

Det 2. kirkemøde i Nicæa fastslår billeddyrkelsen som sand kristen praksis

Paven afsættes af den romerske adel men genindsættes af Karl den Store

Karl den Store krones af paven som romersk kejser i Peterskirken

 Kirkerne S. Martino ai Monti og S. Prassede bygges

Rom sværger troskabsed til den frankiske konge, Ludvig den Fromme

Paven overdrager Skandinavien som missionsmark til ærkebispen i Reims

S. Cecilias krop findes i S. Callisto katakomberne og overføres til S. Cecilia kirken

Ærkebispesædet Hamborg-Bremen får pavelig tilladelse til mission i Norden

Paven udsmykker Z. Zeno kapellet i S. Prassede til ære for sin moder og S. Zeno

Kejser Lothar starter striden om kejseren eller pavens indbyrdes overhøjhed

Valentin vælges som ny pave men dør efter kun 40 dage på pavestolen

Paven i fortsat alliance med Lothar selvom denne er i strid med sine brødre

Constitutio Romana fra 824, der krævede kejserlig accept af pavevalg, brydes

af Sergius, men han godkendes, da Lothars søn bliver konge af Lombardiet

Saracenerne hærger Rom og anretter stor skade på mange af byens kirker

Opførelsen af forsvarsmure omkring Vatikanet begynder

Paven starter straks genopbygningen af Roms vigtigste kirker

Vatikanet nu omgivet af de såkaldte leoninske forsvarsmure

 Anastasius vælges som modpave

Paven går mod kejser Lothar II og fastholder pavens autoritet i kirkelige sager

Fortsat forstærket strid mellem kejser og pave om besættelsen af kirkeembeder

Pavemagten styrkes ved afpasset diplomati i.f.t. de europæiske fyrster

Paven prøver at bilægge voksende strid med patriarken af Konstantinopel

Paven dør på rejse til Tyskland for et mødes med frankerkongen Karl III

Paven yder hjælp til Roms fattige under en hungersnød forårsaget af tørke

Pavens pontifikat er kendetegnet ved usikker og uheldig politik og diplomati

S. Giovanni in Laterano beskadiges kraftigt ved et jordskælv

Paven er mest kendt for at stå i spidsen for den såkaldte ”Kadaver-synode”

  Anarki i Rom: En rasende pøbel graver den afdøde pave Formosus op og holder rettergang over liget iklædt pavedragt. Hans lig smides i Tiberen

Det bestemmes at pavevalg fra nu skal have deltagelse af kejserlige legater

Paven kroner af politiske grunde Louis af Provence som ny romersk kejser

Modpaven Christoffer myrder Leo V, men bliver selv henrettet af Sergius III

San Giovanni in Laterano genopbygges efter jordskælvet i 896

Pavens valg skyldes greven af Tusculum, der har den reelle magt i Rom i disse år

Landus: Den sidste der ikke brugte en forgængers navn indtil Paul Johannes I

Paven og italienske fyrster slår Saracenerne i slaget ved Garagliano

Paven dør efter blot 7 måneder på pavestolen

Paven styres totalt af greven af Tusculum og dennes familie

Første halvdel af 900-tallet regnes for ”de mørke” år i pavemagtens historie

Paven stort set i magten på Alberic II af Spoleto der nu er tidens hersker i Rom

Endnu en pave ”valgt” af Alberic II og det romerske aristokrati

Pavestolen tilskynder til oprettelsen af nye klostre i det nordlige Europa

Paven prøver forgæves at få hjælp mod Alberic II fra kong Otto den Store

Paven får med held Otto den Store på sin side mod den romerske adel

 

735

740

741

 752

756

757

 767

 772

 778

787

795

 800

       

 816

 817

 820

 

 

824

 827

 

 844

 

845

 846

 847

 852

855

858

867

870

882

884

885

891

896

 

897

 

898

900

903

904

911

913

914

928

929

931

936

939

942

946

955

at ekskommunikere dele af den østlige kirke

Paven søger i flere år alliance med europæiske magter imod kejseren i Konstantinopel

Zacharias vælges som ny pave

Paven allieres sig med Frankernes kong Pipin

Pavestaterne i Italien oprettes

Paul I vælges som ny pave

Constantin II vælges som modpave

Hadrian I vælges som ny pave

Karl den Store kommer første gang til Rom

Billedmodstanderne i østkirken bandlyses

Leo III vælges som ny pave

Middelalderens Rom

Roms indbyggertal anslået til 30.000

Stefan V vælges som ny pave

Paschalis I vælges som ny pave

Paven er portrætteret i apsis i S. Prassede

Ansgar på sin første missionsrejse i Danmark

Den nuværende S. Maria in Domnica bygges

Eugenius II vælges som ny pave

Gregor IV vælges som ny pave

Paven restaurerer og udbygger S. Marco kirken

Sergius II vælges som ny pave

Paven skaffer sig indtægter ved salg af embeder

Især S. Pietro og S. Paulo beskadiges svært

Saracenerne lægger også Ostia Portus i ruin

Leo IV vælges som ny pave

Saracenerne fordrives efter slaget ved Portus

Benedikt III vælges som ny pave

Nikolaj I (den Store) vælges som ny pave

Hadrian II vælges til ny pave

Johannes VIII vælges til ny pave

Marinus I vælges som ny pave

Adrian III vælges som ny pave

Stefan VI vælges som ny pave

Formosus vælges som ny pave

Bonifacius VI vælges som ny pave

Stefan VII vælges som ny pave

Romanus dør kort efter valget til pave

Theodorus II vælges som ny pave

Johannes IX vælges som ny pave

Benedikt IV vælges til ny pave

Leo V vælges til ny pave

Sergius III vælges til ny pave

Anastasius III vælges til pave

Landus vælges til pave

Johannes X vælges til pave

Leo VI vælges til pave

Stefan VIII vælges til ny pave

Johannes XI vælges til ny pave

Leo VII vælges til ny pave

Stefan IX vælges til ny pave

Marinus II vælges til ny pave

Agapetus II vælges som ny pave

Johannes XII vælges til ny pave (barnepaven)

Kong Otto den Store krones som den første tysk-romerske kejser

Johannes XII afsættes og Leo VIII indsættes som pave af Otto den Store

En romersk forsamling vælger Benedikt V, men han afsættes af Leo VIII

Paven arbejder sammen med kejseren på udbygning af kirken i Tyskland

Otto II krones i Rom som ny tysk-romersk kejser

Paven må tage tilflugt i Castel S. Angelo, hvor han bliver myrdet i 974

Bonifacius VII vælges som modpave men afsættes af Otto II

Bonifacius VII returnerer til Rom, hvor han får Johannes XIV fængslet

Strid bryder ud mellem paven og den frankiske kirke om ombedsbesættelser

Otto III krones som kejser, og han og paven arbejder tæt sammen

Philagethus vælges som modpave under navnet Johannes XVI

Sylvester II vælges til pave, den første franskmand på pavestolen

Oprør i Rom, hvor både kejseren og paven må flygte til Ravenna

Rom er plaget af pest og uro. Johannes XVII dør kort efter valget til ny pave Voldsom strid mellem paven og Roms lokale hersker, Cresentius III

Modpaven Gregor VI tvinger paven væk, men han genindsættes af Henrik II

Paven allierer sig med Normannerne i Syditalien mod saracenske angreb

Paven var lægmand fra den stærke Tusculum-familie, da han blev valgt

Den danske konge Knud den Store kommer til kroningen i Rom påskedag

Paven valgt som 20-årig og hans eneste kvalifikation var familieforbindelser

Sylvester III vælges til ny pave, men drives på flugt af kejseren. Sylvester

ny modpave. Benedikt IX sælger sit embede til sin gudfar, Gregor VI

Efter synoden i Sutri træder Sylvester III og Gregor VI tilbage

Paven indsat af kejseren, men han dør knapt en måned efter valget

Paven starter en moralsk restitution af pavemagten og kirkens leveregler

Ved bandbuller splittes kirken i en græsk- og en romersk-katolsk retning

Paven i tæt alliance med kejseren og værge for dennes søn, Henrik IV

Paven fastholder den nye pavepolitik: Streng fastholdelse af cølibatet

Paven anerkender Robert Guiscard og normannernes magt over Syditalien

Ved kirkemøde i Lateranet besluttes det, at kun kardinaler kan vælge en ny pave

Honorius II vælges som modpave med støtte fra den tyske kejser

Pavemagtens autoritet kulminerer i anden halvdel af 1000-tallet

Paven fastslår atter det stringente krav til præsterne om at leve i cølibat

Gregor VII bortføres kortvarigt efter julemessen i Santa Maria Maggiore

Paven fastslår sit primat over kejseren ved besættelsen af kirkelige embeder

Forlig mellem kejseren og paven i Canossa (den berømte canossagang)

Gilbert af Ravenna vælges som modpave under navnet Clemens III

 Gregor afsættes og må flygte fra Henrik IVs tropper der belejrer Rom

Gregor VII isoleret af den tyske kejsers tropper i Castel San Angelo. Normannerne under Robert Guiscard kommer paven hjælp, men raserer Rom og lægger S. Clemente og SS Quattro Coronati og talrige andre kirker og bygningsværker i ruin

SS Quattro Coronati genopbygges efter Roms ødelæggelse i 1084

 Paven returnerer til Rom og bandlyser modpaven Clemens III

Paven fastholder Gregor VIIs krav om autoritet ved kirkelige udnævnelser

Ved kirkemøde proklamerer paven Det første Korstog mod Jerusalem

Investiturstriden med Henrik IV fortsættes med styrke under den nye pave

San Lorenzo in Lucina restaureres. S. Andrea delle Fratte bygges

Paschalis II fastholder investiturretten over for den nye kejser Henrik V

San Clemente genopbygges oven på den oprindelige kirke fra det 4. årh.

Henrik V invaderer Italien men opgiver investiturretten mod at få al pavelig

jordbesiddelse i Italien. Kirkemøde i Lateranet i Rom annullerer dog aftalen

Henrik V udnævner Gregor VIII (Maurice Bourdin) som modpave

Gelasius II tvinges til at flygte fra Rom til Gaeta ved Napoli

Efter mislykkede forhandlinger med Henrik V bandlyser paven ham

Konkordatet i Worms fastslår pavens autoritet ved besættelsen af kirke-embeder

962

963

964

965

967

973

974

983

985

996

997

999

1001

1004

1009

1012

1014

1024

1027

1032

1045

         

1046

1048

1049

1054

1055

1057

1058

1059

1061

1073

1074

1075

1076

1077

1080

1081

1084

1084

1084

1085

1086

1088

1095

1099

1100

1105

1108

1111

 

1118

 

1119

1122

Paven må flygte da han svigter Otto den Store

Leo VIII vælges som ny pave

Benedikt V vælges til ny pave

Johannes (den Gode) XIII vælges til ny pave

Paven opretter nye bispesæder i Syditalien

Benedikt VI vælges til ny pave

Benedikt VII vælges til ny pave

Johannes XIV vælges til ny pave

Johannes XV vælges til ny pave

Gregor V vælges til ny pave

Roms indbyggertal anslået til 40.000

Den kristne mission når til Island og Færøerne

Otto III forsøger 2 gange at generobre Rom

Johannes XVIII vælges til ny pave

Sergius IV vælges til ny pave

Benedikt VIII vælges til ny pave

Henrik II krones i Rom til tysk-romersk kejser

Johannes XIX vælges til ny pave

Konrad II krones som tysk-romersk kejser

Benedikt IX vælges til pave

Benedikt IX genvælges som pave

Gregor VI (Gratianus) vælges til ny pave

Clemens II vælges som ny pave

Damasus II (Poppo) vælges som ny pave

Leo X (Bruno) vælges til ny pave

”Det store skisma” mellem Rom og Konstantinopel

Viktor II (Gebhard) vælges som ny pave

Stefan X vælges til ny pave

Nikolaus II (Gerard) vælges til ny pave

Pavevalget skal fremover kun foregå i Rom

Alexander II (Anselm) vælges til ny pave

Gregor VII (Hildebrand) vælges som ny pave

Paven forbyder simoni (køb af embeder)

Paven beskylder kejseren for kidnapningen

Paven bandlyser den tyske kejser Henrik IV

Paven ophæver bandlysningen af kejseren

Gregor VII bandlyser igen kejser Henrik IV

Gregor flygter til Normannerne i Syditalien

Clemens III kroner Henrik IV i Peterskirken

Clemens III og Henrik IV flygter fra Rom og

kort efter må Gregor flygte til Monte Cassino

Gregor VII dør i eksil i Salerno

Viktor III (Dauferius) vælges som ny pave

Urban II (Otho) vælges til ny pave

Byzanz beder om hjælp mod muslimerne

Paschalis II (Rainerius) vælges til ny pave

Knud den Hellige helgengøres af Paschalis II

Sylvester IV modpave på Henrik V’s ordre

Paven søger Frankrigs støtte mod kejseren

Henrik V krones i Peterskirken

Paven bandlyser Henrik V ved kirkemødet

Gelasius II (da Gaeta) vælges som ny pave

Paven dør i klosteret i Cluny i Frankrig

Calixtus II (Guido af Wien) vælges som pave

Kejseren bevarer dog indflydelse i Tyskland

Lateran-møde konfirmerer pavens uindskrænkede kirkelige rettigheder

Tempelherre-ordenen modtager pavelig godkendelse og velsignelse

Anacletus II vælges som modpave, da Innocens valg erklæres ulovligt

Innocens II foretager en omfattende restaurering Santa Maria in Trastevere

Octavius vælges som modpave, også under navnet Viktor IV

Santa Maria in Trastevere udbygges efter restaureringen

Under ledelse af Giordano Pierleoni gør romerne oprør mod pavemagten

Bogen ”Mirabilia Romae” beskriver Roms historie og seværdigheder

Rom udråbes første gang som selvstændig Commune uden om pavemagten

Eugenius tilbringer det meste af sin pavetid uden for Rom p.g.a. uro i byen

I Speyer opfordrer paven til Det andet Korstog i en flammende tale

Begyndende stridigheder med den nye kejser Frederik Barbarossa bilægges

Den tysk-romerske kejser, Frederik Barbarossa, krones i Rom

Guido di Crema vælges som modpave under navnet Paschalis III

Ny pavestrid med kejseren: Calixtus III vælges som modpave

Lando dei Frangipani vælges som modpave under navnet Innocens III

Ved freden i Venedig anerkender kejseren Alexander III som legitim pave

Paven opretter starten til inkvisitionen i kampen mod kætterbevægelserne

Det tredje Korstog proklameres. Kejserens søn krones i Peterskirken

Det tredje korstog starter efter Jerusalems fald til muslimerne

Aftale mellem paven og den romerske adel om besættelsen af embeder

 Kejseren krones i Rom. Vatikanet udbygges og pavemagten styrkes kraftigt

Det store firkantede tårn, Torre delle Milizie, bygges oven på Trajans Markeder

Frangipane-familien omdanner Colosseum til en befæstet borg

Santo Spirito Hospitalet ved Vatikanet grundlægges af Innocens III

Santa Maria sopra Minerva ombygges i gotisk stil; den eneste i Rom af sin art

 Rom udråbes endnu en gang til selvstændig Commune under Arnaldo di Brescia

Ved kirkemøde i Lateranet bestemmes det, at jøder skal bære særlig tøjklædning

Paven anerkender dominikanerne og franciskanerne som munkeordener

Frans af Assisi kommer til Rom og bor i et hospitium ved San Francesco a Ripa

 Den tysk-romerske kejser, Frederik II, krones i Rom

Klosteret ved San Giovanni in Laterano står færdigbygget

Den pavelige inkvisition grundlægges officielt og underlægges pavens autoritet

Den tyske kejser Frederik II belejrer Rom indtil ny pave er valgt

Rom hærges af stridigheder mellem adelsfamilierne indbyrdes og mod paven

Brancaleone degli Andalo fra Bologna genopretter som senator roen i Rom

Urban IV indfører ”Kristi legemsfest” på den anden torsdag efter pinse

Fortsatte stridigheder mellem de førende adelsfamilier i Rom

Paven vælges efter et konklave på 3 år i Viterbo fordi kardinalerne først blev

enige om en ny pave, da man fjernede taget og kun bød på vand og brød

Familierne Savelli, Orsini, Colonna, Annibaldi i fortsat strid om magten i Rom

De nye regler for pavevalg blev først ændret under pave Paul VI i 1960’erne

I sit korte pontifikat søger paven forgæves at forlige øst- og vestkirken

Paven flytter residensen fra Lateranpaladset til Vatikanet

Paven bestemmer at kun romere må lade sig vælge som senator

Paven vælges som senator og dermed også som den borgerlige leder i Rom

Santa Maria Maggiore udbygges med apsis og tværskib

Pietro Cavallini udfører mosaikkerne over Marias liv i S. Maria in Trastevere

Celestin IV (Pietro di Murrone) dør kort efter valget til pave

Pietro Cavallini udfører guldfreskerne i apsis i S. Giorgio in Velabro

Det første Hellige jubelår proklameres af Pave Bonifacius VIII

Den pavelige bulle ”Unam Sanctam”: Pavens absolutte primat søges fastlagt

Roms Universitet, La Sapienza, grundlægges

Paven krones i Lyon og allierer sig kraftigt med Philip IV, konge af Frankrig

S. Giovanni in Laterano beskadiges svært ved brand

1123

1124

1130

1138

1139

1140

1143

 

1144

1145

 

1153

1154

1159

1164

1168

1177

1181

1185

1187

1187

1191

1198

1200

      

      

 

1216

 

1219

1220

1227

1232

1241

1243

1254

1261

1265

1271

 

1276

      

 

1277

1281

1285

1288 1291

1294 1295

1300

1302

1303

1305

1308

S. Maria in Cosmedin genopbygges

Honorius II (Scannabecchi) vælges som pave

Innocens II (Papareschi) vælges som pave

Viktor IV (Greg. Conti) vælges som modpave

Honorius får modpaverne bandlyst

Paven portræt kan ses i S. Maria in Trastevere

Celestin II (de Castellis) vælges som pave

Bogen får stor udbredelse i tiden

Lucius II (Caccianemici) vælges som pave

Eugenius III (Paganelli) vælges som pave

Kejser Konrad III støtter ivrigt korstoget

Anastasius IV (Conradius) vælges som pave

Hadrian IV (N. Breakspear) vælges som pave

Alexander III (Bandinelli) vælges som  pave

Romerske adelsfamilier tvinger paven fra Rom

Den romerske adel står bag modpavens valg

Paven kan igen tage residens i Rom

Lucius III (Allucingolus) vælges som pave

Urban III (Uberto Crivelli) vælges som pave

Gregor VIII (Alberto Di Morra) vælges til pave

Clemens III (Paul Scolari) vælges til pave

Celestin III (Hyacinth Bobo) vælges til pave

Innocens III (Lotario de'Conti) vælges til pave

Pavemagten når sit middelalderlige højdepunkt

under Innocens III, der er sin tids stærkeste

både kirkelige og verdslige fyrste

Paven kalder uden held til Det fjerde Korstog

Honorius III (Cencio Savelli) vælges til pave

Paven giver støtte til Det femte Korstog

Klosteret til SS Quatri Coronati opføres

Kejseren afstår fra at deltage i korstoget

Gregor IX (Ugolino de'Conti) vælges til pave

Paven må flygte fra Rom efter folkeligt oprør

Celestin IV (Castiglioni) vælges til pave

Innocens IV (de'Fieschi) vælges til pave

Alexander IV (Rinaldo Conti) vælges til pave

Urban IV (Jacques Pantaleon) vælges til pave

Clemens IV (Guy Foulques) vælges til pave

Gregor X (Tedaldo Visconti) vælges til pave og

indfører nye restriktive regler for pavevalg

Innocens V (de Tarentaise) vælges til pave. Hadrian V (Ottobuono Fieschi) vælges til pave Johannes XXI (Peter Juliani) vælges til pave

Nicolaus III (Giovanni Orsini) vælges til pave

Martin IV (Simon de Brion) vælges til pave

Honorius IV (Giacomo Savelli) vælges til pave

Nicolaus IV (Jerome Masci) vælges til pave

Kardinalkollegiet får stor andel i kirkens indtægter

Bonifacius VIII (Caetani) vælges til pave

Peterskirken, Laterankirken og S. Maria

Maggiore restaureres frem til jubelåret

Paven i åben strid med Philip IV af Frankrig

Benedikt XI (Boccasini) vælges som pave

Clemens V (Bertrand) vælges som pave

Paven anklager Tempelridderne for kætteri

Rom præget af voldelig uro. Clemens V flytter pavestolen til Avignon i Frankrig

Den romerske økonomi i ruiner efter pavestolens flytning til Frankrig

Philip IV står bag Pietro Rainalducci valg som modpave under navnet Nicholas V

Tyrefægtning i resterne af Colosseum, der er blevet plyndret gennem århundreder

Paven får afsluttet konflikten med flere munkeordener, især Franciskanerne

Paven afslår at vende tilbage til Rom, men forkorter tiden mellem jubelår til 50 år

Cola di Rienzo gør oprør og vælges til Folketribun i S. Maria Maggiore

Den sorte Død rammer Rom. Trappen til S. Maria d'Aracoeli bygges

Paven prøver at intervenere i de stadige kampe mellem adelsfamilierne i Rom

 Efter flugt i 1350 vender Cola di Rienzo tilbage til Rom i kortvarig triumf

S. Giovanni in Laterano restaureres efter branden i 1360

Paven vender tilbage til Rom for en kort periode

Den hellige Birgitta af Vadstena, grundlæggeren af Birgittinerordenen, dør i Rom

Starten på Det store Skisma (indtil 1417) mellem Rom og Avignon

Robert af Savoyen vælges til modpave under navnet Clemens VII

 S. Caterina af Siena dør i Rom og begraves i S. Maria sopra Minerva

Paven går med held i gang med at beskære de romerske adelsfamiliers magt

Pave Bonifacius IX om- og udbygger Castel San Angelo

Pedro de Luna vælges til modpave under navnet Benedikt XIII

Colosseum og andre markante antikke bygningsværker bliver brugt som gratis ”byggemarked” for paveligt byggeri. Enorme mænger af travertinsk marmor fjernes. Palazzo Capranica bygges.  SS Apostoli om- og udbygges

  Innocens VII (Cosimo de'Migliorati) vælges som ny pave men dør kort efter

Ny modpave vælges under navnet Johannes XXIII

Vitruvius ”de architectura”, 10 bøger om antikkens arkitektur, genfindes

Det store Kirkeskisma slutter. Palazzo Colonna bygges

Modpaven Johannes XXIII dør. S. Onofrio kirken bygges

Martin V indvarsler genopretningen og genopbygningen af Rom

Paven beskærer magten for den tidligere paves Collona-familie i Rom

Palazzo Doria Pamphilij bygges; i dag præget af mange senere ombygninger

Amadeus vælges som den sidste modpave under navnet Felix V

 Eugenius IV genindsættes og vender i triumf tilbage til Rom. Bramante fødes

Renæssancen gør sit indtog i Rom. Paven starter de første byomlægninger i Rom

Under jubelåret bryder Ponte S. Angelo sammen og 200 pilgrimme drukner

Constantins Peterskirke nedrives. De første planer for en ny kirke lægges

Stefano Porcari forsøger at genindføre republikken i Rom men henrettes

S. Marco restaureres. Palazzo Venezia bygges for Pietro Barbo, den senere

pave Paul II. Maleren Fra Angelico dør og begraves i S. Maria sopra Minerva

Lorenzo Valla afslører ”Det konstantinske Gavebrev” som et falsum

Apostlen Andreas hoved føres til Rom. Mange pilgrimme besøger Rom

Paven lover at bekæmpe pavelig nepotisme, men svigter hurtigt sit løfte

Pave Paul II genindfører det meget populære karneval i Rom

Billedhuggeren Filarete, skaberen af de centrale bronzedøre i Peterskirken, dør

S. Ambrogio bygges. Vatikanets bibliotek grundlægges

Sixtus IV ombygger S. Maria del Popolo som den første renæssancekirke i Rom

Da Fiesole, Botticelli, Perugino, Signorelli og Pinturicchio udsmykker kapellet

Ponte Sisto, opkaldt efter paven, opføres af arkitekten Baccio Pontelli

Via Lungara anlægges som direkte pilgrimsvej på Trasteveresiden af Tiberen

Michelangelo fødes. S. Spirito hospitalet genopbygges og fornyes af Sixtus IV

S. Maria della Pace bygges og Palazzo dei Penitenzieri opføres af pavens broder

  Rafael fødes i Urbino men lever størstedelen af sit korte liv i Rom

Paven modtager ”Longinus lanse” fra Konstantinopel mod støtte til nyt korstog

Della Rovere kapellet i S. Maria del Popolo udsmykkes af Pinturicchio

Bygningen af Palazzo della Cancelleria påbegyndes

  Statuen ”Apollo Belvedere” udgraves i Rom. S. Giovanni Decollato bygges

1309

1316

1328

1332

1334

1342

1347

1348

1352

1354

1362

1370

1373

1377

1378

1380 1389

1390

1394

1400

 

 

1406

1410

1414

1417

1419

1420

1431

1435

1439

1444

1447

1450

1452

1453

1455

 

1458

1462

1464

1468

1470

1471

1472

1473

1474

 

1475

1480

1483

1484

1485

1486

1490

Starten på ”Det babyloniske Fangenskab”

Johannes XXII (Jacq d'Euse) vælges som pave

Paven strides med Philip IV om munkereglerne

Meget marmor forsvinder i ovne til byggekalk

Benedikt XII (Jacq Fournier) vælges som pave

Clemens VI (Pierre Roger) vælges som pave

Roms indbyggertal anslået til lavpunktet 17.000

Paven afviser jødernes skyld for pestens opståen

Innocens VI (Etienne Aubert) vælges til pave

Cola di Rienzo dræbes på Capitol

Urban V (de Grimoard) vælges som pave

Gregor XI (de Beaufort) vælges som pave

S. Caterina af Siena prøver at få paven til Rom

Pavestolen reetableres i Rom

Urban VI (Bartolo Prignano) vælges til pave

Pave og modpave bandlyser gensidigt hinanden

Bonifacius IX (P. Tomacelli) vælges til pave

Alle pilgrimme i Rom tilbydes universelt aflad

Modpaven Clemens VII dør i Avignon

På trods af pest fejres jubelåret i Rom. Da de

såkaldte ”hvide selvpiskere” kommer til byen

forbyder paven dem og henretter deres leder

Gregor XII (Angel Corrario) vælges som pave

Kardinalerne søger at afsætte begge paver

Vitruvius inspirerer Alberti og renæssancen

Martin V (Oddone Colonna) vælges som pave

på møde i Konstanz – Kommer først til Rom i 1420

Pavernes Rom

Eugenius IV (Condulmer) vælges som pave

Oprør i Rom tvinger paven til flugt fra byen

Kirkemøde i Basel afsætter Eugenius IV

Palazzo Capranica står færdig

Nicolai V (Parentucelli) vælges som pave

Pest bryder ud i Rom og paven forlader byen

Kejser Frederik III krones og gifter sig i Rom

Acqua Virgo akvædukten restaureres

Calixtus III (de Borgia) vælges som pave

Leon Battista Alberti foreslår byfornyelser i Rom

Pius II (Aeneas Piccolomini) vælges til pave

Paven udsmykker sin seværdige fødeby, Pienza

Paul II (Pietro Barbo) vælges som pave

Paven slår nyt civilt oprør ned med hård hånd

De første trykte bøger udkommer i Rom

Sixtus IV (della Rovere) vælges til pave

Leon Battista Alberti dør i Rom

Sixtus IV opfører Det sixtinske Kapel

Christian II drager på pilgrimsrejse til Rom

San Vitale og 30 andre kirker genopbygges

Vatikanets bibliotek åbnes officielt

Roms gader gøres bredere og nu med belægning

Paven indvier Det sixtinske Kapel

Innocens VIII (Cibo) vælges som pave

Belvedere-paladset i Vatikanet bygges

Paven udsender bulle mod hekse og trolddom

Ptolemæus berømte antikke kort trykkes i Rom

Den franske konge Charles VIII truer Rom men drager bort igen

Alexander VI restaurerer den hemmelige gang til Castel San Angelo

Trinita dei Monti kirken opførers af franskmændene i Rom

Palazzo Torlonia opføres af Kardinal Adriano Castellesi. Michelangelo i Rom

Porta Settimiana bygges. Michelangelo påbegynder Pieta-statuen

Michelangelo fuldender Pieta-statuen i alder af kun 25 år

Den ”talende” statue af Pasquino flyttes til Piazza di Pasquino.

Bramante bygger Tempietto-templet i gården til S. Pietro in Montorio

Pius III (Francesco Piccolomini) dør kort efter pavevalget. Julius II opretter starten til vatikanmuseerne og vælger Bramante som arkitekt til den nye Peterskirke

Antonio da Sangallo kommer til Rom som assistent for Bramante på Peterskirken

Michelangelo kommissioneres til at bygges pavens gravmæle

S. Maria di Monserrato, den spanske kirke i Rom, opføres.

Billedhuggeren Andrea Bregno dør og begraves i S. Maria sopra Minerva

Michelangelo starter på freskerne i loftet på Det sixtinske Kapel

 Rafael starter på udsmykningen af de pavelige stanzer i vatikanpaladset

  Kardinal Francesco Alidosi myrdes af hertugen af Urbino

 Michelangelo genoptager arbejdet på Julius IIs gravmæle

Rafael tegner og står for opførelsen af Chigi-kapellet i S. Maria del Popolo

Rafael udnævnes til chefarkitekt på den nye Peterskirke

S. Luigi dei Francesi bygges af Domenico Fontana og Giacomo della Porta

Rafaels fresker i Villa Farnesina færdige

Rafael dør og begraves i en enkel stenkiste i Pantheon

Paven gør et svagt forsøg ved kirkemøde i Nürnberg på at få straffet Luther

Paven pådrager sig den tyske kejsers vrede, da han aktivt støtter Frankrig

Kejser Karl V tropper plyndrer og lægger Rom i ruiner (Sacco di Roma)

Store genopbygningsarbejder efter den næsten totale ødelæggelse af Rom

Chigi-kapellets alter i S. Maria del Popolo udføres af Sebastiano del Piombo

 Palazzo Farnese ombygges af Antonio da Sangallo den Yngre for Paul III

Michelangelo påbegynder ”Dommedag” på altervæggen i Det sixtinske Kapel

Den aurelianske Mur forstærkes mange steder

Antonio da Sangallo den Yngre udnævnes til ny chefarkitekt på Peterskirken

S. Spirito in Sassia og talrige andre kirker og bygningsværker genopbygges

Palazzo Spada bygges for Kardinal Capo di Ferro

Michelangelo afslutter ”Dommedag” i det sixtinske Kapel

Sala Paolina og lejlighed indrettes i Castel Sant'Angelo for pave Paul III

Krypten i Peterskirken skabes ved at hæve gulvet 3 m. over den tidligere kirke

Kirkemødet i Trento starter for fastlæggelse af den sande katolske tro

Paul III udnævner Michelangelo til ny chefarkitekt for Peterskirken

Opførelsen af Villa Giulia i Borgheseparken starter

San Filippo Neri starter traditionen med pilgrimsfærd til de 7 valfartskirker

Marcellus II (Cervini) dør kort efter valget til pave. Villa Giulia indvies

Den jødiske Ghetto oprettes og aflukkes bag mure med kun 3 porte

Ignatius Loyola, stifteren af Jesuiterordenen, dør

Castel San Angelo omgives af fæstningsværker

En rasende folkemængde smadrer ved pavens død hans statue på Capitol

Michelangelo indbygger S. Maria degli Angeli i Diocletians termer

Michelangelo dør og bliver begravet i Santa Croce kirken i Firenze

 S. Maria in Traspontina genopbygges efter Roms plyndring i 1527

Obelisken fra Neros Circus flyttes til centrum af pladsen foran Peterskirken

Vignola starter opførelsen af Gesù kirken for kardinal Alessandro Farnese

Palazzo Altemps færdigbygges af kardinal Sittico Altemps

Caravaggio fødes.  Giacomo dell Porta udfører facaden til Gesù kirken

Santa Caterina klostret bygges over dele af Trajans Markeder

Palazzo del Quirinale påbegyndes. Porta S. Giovanni opføres

1492

1493

1495

1496

1498

1499

1501

1502

1503

 

1504

1505

1506

 

1508

1509

1511

1513

 

1514

1518

1519

1520

1522

1523

1527

1528

1530

1534

1536

1537

1538

 

1540

1541

1542

1543

1545

1547

1550

1552

1555

 

1556

1557

1559

1563

1564

1566

1568

 

 

1571

1572

1574

Alexander VI (Rodrigo Borgia) vælges til pave

Paveembedet når et højdepunkt i korruption

Nepotisme og obskøn vellevned stortrives

Paven vedkender sig åbent sine elskerinder

Pavens 8 officielle børn bliver kraftigt begunstiget

Pavens datter, Lucrezia Borgia, opnår et ry som

byens ”femme fatale” over alle og enhver anden

Paven knuser Colonna- og Orsini-familiernes magt

Julius II (della Rovere) vælges til pave

Bramante bygger Belvedere-gården i Vatikanet

Bramante opfører klostret til S. Maria della pace

Laocoon-skulpturen udgraves ved Colosseum

Paven starter byggeriet af den ny Peterskirke

Den pavelige Schweizergarde grundlægges

Opførelsen af Villa Farnesina påbegyndes

Dele af Neros gyldne Hus udgraves i Rom

Martin Luther ankommer til Rom

Leo X (Giovanni de'Medici) vælges til pave

Rafael maler ”Den sixtinske Madonna”

Michelangelos Moses skabes til S. Pietro in Vincoli

Rafael maler bagerdatteren ”La Fornarina”

Roms indbyggertal anslået til 50.000

Martin Luther bandlyses af paven i 1521

Hadrian VI (Dedel) vælges til pave

Clemens VII (Giulio de'Medici) vælges til pave

Roms indbyggertal falder til anslået 32.000

Efter flugt i 1527 vender paven tilbage til Rom

Karl V kejserkrones af paven

Paul III (Alessandro Farnese) vælges til pave

Palazzo Farnese udbygges

Pavelig reformgruppe kritiserer kirkekorruptionen

Marcus Aurelius rytterstatuen flyttes til Capitol og

Michelangelo starter byggeriet af Capitol-pladsen

Jesuiterordenen skabes af Ignatius Loyola

Ved møde i Worms skilles pavens og Luthers veje

Den pavelige inkvisition udbygges kraftigt

Porta Santo Spirito bygges af Antonio da Sangallo

Michelangelo afslutter gravmælet for Julius II og

gravmælet opstilles i S. Pietro in Vincoli

Julius III (Giovan del Monte) vælges til pave

Pirro Ligorio udgiver sit kort over det antikke Rom

Paul IV (Giovanni Caraffa) vælges til pave, men

hans politik gør ham yderst folkelig forhadt

Philip II af Spanien får overhøjhed over Rom

Paven indfører ”Index over forbudte bøger”

Pius IV (Gian Angelo Medici) vælges til pave

Porta Pia, Michelangelos sidste værk, anlægges

Kirkemøde i Trento fastlægger den sande tro

Pius V (Michele Ghisleri) vælges til ny pave

Paven griber ind over for bandeuvæsen og lovløse tilstande i Roms gader. Den blomstrende

prostitution og kirkelige konkubiner forbydes

Acqua Vergine vandforsyningen færdigrestaureret

Gregor XIII (Buoncompagni) vælges til pave

Paven opretter Det gregorianske Universitet

Moro-fontænen på Piazza Navona udføres af Giacomo della Porta

Pantheon-fontænen udføres af Giacomo della Porta og Leonardo Sormani

Chiesa Nuova påbegyndes af Matteo da Citta di Castello og fortsættes af Martino den Ældre. Piazza Colonna-fontænen udføres af Giacomo della Porta

Villa Farnesina erhverves af Kardinal Alessandro Farnese

Martino Longhi restaurerer S. Maria in Trastevere og bygger familiekapellet

 for Kardinal Marco Sittico Altemps. Della Porta arkitekt på Palazzo Farnese

Skildpadde-fontænen påbegyndes af Taddeo Landini og Giacomo della Porta

Den gregorianske Kalender indføres af pave Gregor XIII

Gesù kirken indvies. Skildpadde-fontænen opstilles på Piazza Mattei

Store nye gadeføringer gennemføres i Rom. Acqua Felice anlægges

Paven skaber det berømte musikkonservatorium Accademia Nazionale di Santa Cecilia, der gennem århundreder har haft mange store musikere som medlemmer

Domenico Fontana bygger nordfacaden til S. Giovanni in Laterano

Moses-fontænen, Acqua Felice, tegnet af Domenico Fontana, opstilles

Marcus Aurelius søjlen restaureres af Domenico Fontana. Castor and Pollux

statuerne fra Constantins termer opstilles på Piazza del Quirinale

Obelisken foran Laterankirken rejses; stod oprindeligt på Circus Maximus

Den franske kirke i Rom S. Luigi dei Francesi står færdigbygget

Obelisken på Piazza del Popolo hentes fra Circus Maximus og opstilles af Domenico Fontana. Palazzo Farnese står færdigbygget.  Domenico Fontana opfører bygningen med Scala Sancta ved S. Giovanni in Laterano

Urban VII (Giambattista Castagna) dør kort efter valget til pave

Pesten rammer Rom og Jesuitterne opretter i den anledning et hospital

Maleren Caravaggio ankommer til Rom og gør ved sin opførsel straks byen usikker

Peterskirkens kuppel færdig. S. Sabina-fontænen af Giacomo della Porta opstilles

Annibale Carracci påbegynder freskomalerierne i Palazzo Farnese

Caravaggio maler de 3 berømte billeder af Matthæus liv til S. Luigi dei Francesi

Gian Lorenzo Bernini fødes i Napoli men flytter til Rom som 7-årig

Tiberen oversvømmer Rom. Båd-fontænen ved Piazza di Spagna refererer dertil

 Francesco Borromini fødes. Chiesa Nuova færdigbygget

Giordano Bruno brændes på bålet af Kirken for kætteri på Campo dei Fiori

Palazzo Doria Pamphilij udbygges med gård og sidefløj

Caravaggio maler mesterværkerne ”Paulus omvendelse” og ”Peters korsfæstelse”

Det lærde selskab Accademia dei Lincei grundlægges i Palazzo Corsini

Facaden til S. Susanna udføres af Carlo Maderno

Leo XI (Allessandro Ottaviano de'Medici) dør kort efter valget til pave 

Palazzo Borghese overtages af Kardinal Camillo Borghese (= Paul V)

 Carlo Maderno ændrer radikalt den ny Peterskirke ved at forlænge hovedskibet

Kardinal, Scipione Borghese, restaurerer S. Gregorio Magno og S. Sebastiano

Cappella Paolina udsmykkes af Flaminio Ponzio i S. Maria Maggiore for Paul V

Fontænen for Acqua Paola på Janiculum bygges til ære for Paul V efter

restaureringen og genåbningen af Trajans akvædukt fra Braccianosøen

Den flamske arkitekt Jan van Santen opfører Villa Borghese

Den 15-årige Bernini skaber "Aeneas og Anchises" (nu i museet i Villa Borghese)

 S. Giovanni dei Fiorentini står færdigbygget. Maderno afslutter facaden

til Peterskirken og anlægger den højre af fontænerne på Peterspladsen

Kirken fordømmer Galilei og hans nye verdensbillede

Domenichino skaber det forgyldte loft i S. Maria in Trastevere

 Galej-fontænen i gården til vatikanmuseerne udføres

   Bernini skaber "Pluto og Persephone" (nu i Museo Borghese)

S. Andrea della Valle opføres af Carlo Maderno. Berninis skaber ”Proserpinas rov”

Vatikanets bibliotek modtager 3500 uvurderlige manuskripter fra den tyske kejser

Bernini skaber "Apollo og Daphne" og ”David” (nu i Museo Borghese)

Bernini ombygger S. Bibiana fra det 4. årh. S. Andrea della Valle færdigbygget

1575

 

 

 

1577

1580

 

1581

1582

1584

1585

 

 

1586

1587

1588

 

 

1589

 

 

 

1590

1591

1592

1593

1595

1597

1598

 

1599

1600

1601

 

1603

 

1605

 

1606

 

1611

1612

 

1613

 

1614

 

1616

1617

1620

1621

1622

1623

1624

1625

Filippo Neri danner sin egen munkeorden

Prostitutionen breder sig igen og det lystige

præsteliv med elskerinder og illegitime børn

Bandeuvæsenet gør Roms gader usikre

Den ældste pavelige krone, tiaraen, skabes

Paven udbygger Quirinalpaladset og skaber

Det gregorianske Kapel i Peterskirken

England bryder med paven og katolicismen

5/10 bliver til 15/10 efter den nye kalender

Skildpadderne blev først tilføjet 100 år senere

Sixtus V (Felice Peretti) vælges til ny pave

Akademiet har i dag til huse i Parco della Musica

med eget velanskrevet symfoniorkester og kor

Paven får hurtigt tilnavnet ”Jernpaven”, fordi han i

løbet af kort tid får bugt med bandeuvæsenet

og prostitutionen. I hans korte pontifikat gennem-

føres omfattende hus- og gadereguleringer samt

restaureringer og udbygninger af mange kirker

Roms indbyggertal anslået til 90.000

Den magtfulde Kard. Alessandro Farnese dør

Statuer af apostlene Peter og Paulus placeres på

toppen af Trajan- og Marcus Aurelius søjlerne

Gregor XIV (Nic. Spondrati) vælges som pave

Innocens IX (Gian Facchinetti) vælges til pave

Clemens VIII (Aldobrandini) vælges til pave

Via Quattro Fontane-fontænerne opstilles

Giacomo della Porta opfører Collegio Clementino

Paven skærper restriktionerne mod jøderne i Rom

Grevinde Catarina Sforza bygger S. Bernardo alle

Terme i Diocletians termer, hvor hun er begravet

Maderno skaber den berømte statue af S. Cecilia

3 millioner pilgrimme besøger Rom i jubelåret

Rubens udsmykker S. Maria in Gerusalemme

Malerierne bliver ophængt i S. Maria del Popolo

Lincei-akademiet rummer et enestående bibliotek

Lincei er forløber for pavens Videnskabsakademi

Paul V (Camillo Borghese) vælges til ny pave

Banco di S. Spirito oprettes af Paul V Borghese

Pavens magtfulde broder, Scipione Borghese,

samler enorm rigdom under pavens beskyttelse

Arkitekten Carlo Rainaldi fødes i Rom

Galilei kommer til Rom som leder af og lærer på videnskabsakademiet Accademia dei Lincei

Arkitekten Flaminio Ponzio: Palazzo og Casino Borghese, Capella- og Acqua Paolina, dør i Rom

Borromini kommer til Rom og arbejder sammen

med Carlo Maderno og Gian Lorenzo Bernini

Guido Renis berømte loft i Palazzo Pallavicini

Hans berømte ”Marias Himmelfart” males i loftet

S. Carlo ai Catinari bygges

Gregor XV (Ludovisi) vælges til pave

Ignatius Loyola og Philippo Neri helgengøres

Urban VIII (Barberini) vælges som pave

Bernini ansættes som arkitekt ved Peterskirken

Bernini laver S. Bibiana til kirken af samme navn

S. Ignazio kirken bygges af kardinal Ludovisi. Piazza Farnese-fontænerne udfærdiges af Girolamo Rainaldi. Peterskirken står færdig og indvies

Båd-fontænen ved Piazza di Spagna anlægges til minde om springfloden i 1598

S. Gregorio Magno restaureres. Arkitekten Carlo Maderno dør

Urban III bruger Pantheons bronzetag til Berninis baldakin i Peterskirken

Galilei dømmes til døden for kætteri men benådes med livsvarig husarrest

Pietro da Cortona begynder på den berømte illusionistiske loftsfresko

 ”Det guddommelige Forsyns Triumf” i Palazzo Barberini (færdig i 1639)

Gregor VII’s allierede, grevinde Matilde af Canossa, genbegraves i Peterskirken

Borromini tilbygger den kurvede barokfacade til Oratorio dei Filippini

Den tidlige kristne kirke SS. Luca e Martina ombygges fuldstændig af

Pietro da Cortona. Santa Maria dei Sette Dolori bygges af Borromini

Berninis Bi-fontæne anlægges på hjørnet af Via Sistina og Piazza Barberini

  Triton-fontænen anlægges af Bernini i centrum af Piazza Barberini

Bernini opfører opera i Palazzo Barberini; han er både forfatter og komponist

Borromini nyanlægger det indre af S. Giovanni in Laterano

Bernini skaber "S. Theresas ekstase” til S. Maria della Vittoria

Borromini tilføjer et klokketårn til klosteret ved Oratorio dei Filippini

Paven ignoreres af Europas stormagter ved freden i Westfalia (30-års krigen)

Den oldkirkelige S. Martino ai Monti ombygges totalt i barokstil

Velazquez maler det berømte billede af Innocens X (nu Galleria Doria Pamphilij)

Bernini projekterer en omfattende ny planløsning for Piazza Navona

S. Agnese in Agone på Piazza Navona kommissioneres til brødrene Rainaldi

Moro-fontænen på Piazza Navona omskabes af Bernini

 Michelangelos oprindelige anlæg af Campidoglio-pladsen realiseres endeligt

 Dronning Christinas gør sit indtog i Rom som konverteret katolik og pavens gæst

Bernini opfører Scala Regia i det pavelige palads i Vatikanet

Santa Maria in Campitelli bygges af Carlo Rainaldi.  Bernini starter arbejdet

på anlæggelsen af Peterspladsen med dobbeltkollonaden. Pest bryder ud i Rom

 Borromini afslutter byggeriet af S. Agnese in Agone på Piazza Navona

 Et højdepunkt i barokken: Bernini bygger kirken S. Andrea al Quirinale

Collegio di Propaganda Fide bygges af Borromini nær Piazza di Spagna

Berninis apsis-alter i Peterskirken med S. Peters Stol indvies

Berninis elefant med obelisken opstilles på pladsen foran S. Maria sopra Minerva

S. Maria in Campitelli står færdig. Borrominis kunstfærdige barokfacade på S. Carlo alle Quattro Fontane færdiggøres. S. Clemente med klostret overdrages af paven til de irske dominikanere på livstid. Francesco Borromini begår selvmord

Berninis rytterstatue af Ludvig XIV færdig (nu i Galleria Borghese)

Carlo Rainaldi ombygger apsis til den nu kendte bagside af S. Maria Maggiore

Ponte S. Angelo med Berninis velkendt engle over mod Castel Sant’Angelo indvies

Berninis sidste arbejde: Gravmælet for pave Alexander VII står færdigt

 Barokkens mester Gian Lorenzo Bernini dør og bliver begravet i S. Maria Maggiore

San Francesco a Ripa ombygges kraftigt af Kardinal Pallavicini

Andrea Pozzo starter på den falske kuppel og det berømte loftsmaleri i

S. Ignazio kirken. S. Maria in Campo Marzio ombygges af Antonio de Rossi

 Dronning Christina af Sverige dør og begraves i Peterskirkens krypt

Dronning Christina testamenterer sin kongelige bogsamling til Vatikanets bibliotek

Paven forbyder især finansielle begunstigelser til familiemedlemmer

Fontænen på Piazza S. Maria in Trastevere omformes af Carlo Fontana

Palazzo di Montecitorio bygges med Carlo Fontana som arkitekt

Det overdådige S. Ignazio kapel i Gesù-kirken udformes af Andrea Pozzo

Palazzo di Montecitorio står færdig. Arkitekten Nicola Salvi fødes i Rom

Igen strømmer millioner af pilgrimme fra hele verden til jubelåret i Rom

Pave Clemens XI ombygger porticoen til S. Maria in Trastevere

Den danske konge Frederik IV besøger Rom og modtages fyrsteligt af paven 

1626

 

1627

1629

1632

1633

 

 

1634

1637

1640

 

1641

1642

1644

1646

 

1647

1648

1650

 

1651

1652

1653

1654

1655

 

1656

 

1657

1658

1662

1666

1667

 

 

 

1670

1673

1676

1678

1680

 

1685

 

1689

 

1691

1694

 

1696

1697

1700

1702

1708

Urban VIII (Barberini) bruger ”bierne” i sit skjold for første gang. Et meget velkendt syn i Rom

Paven skaber missionskollegiet Collegio Urbana

Bernini kommissioneres til Urban VIII’s gravmæle

Inkvisitionen i Rom anklager Galilei for kætteri

Berninis alterbaldakin står færdig i Peterskirken

Borromini arbejder på Palazzo Spada og skaber

”søjlegangen” – hans store illusionsnummer

Borromini bygger S. Carlo alle Quattro Fontane

Berninis S. Longinus færdig i Peterskirken

Roms befolkningstal nu ca. 120.000. Borromini

vinder konkurrencen om udsmykningen af

Oratorio dei Fillipini - klokketårnet og oratoriet

S. Ivo alla Sapienza bygges af Borromini

Innocens X (Pamfilij) vælges til pave

Cassiano dal Pozzos værk om citrusfrugter udgives i Rom (En klassiker i sin genre)

Berninis grav for Urban VIII færdig i Peterskirken

Bernini anlægger flodfontænen på Piazza Navona

Borrominis S. Ivo alla Sapienza står færdig

Algardis gravmæle for Leo XI i Peterskirken

Berninis flodfontæne indvies på Piazza Navona

Chefarkitekt på S. Agnes bliver dog Borromini

Paven fordømmer Jansenismen som kætteri

Palazzo Nuovo og Cordonata-trappen  står færdig

Bernini ombygger og udsmykker Porta del Popolo

Alexander VII (Fabio Chigi) vælges til pave

Pietro da Cortona restaurerer S. Maria della Pace

og tilføjer helt ny portico-bygning til kirken

Bernini starter på S. Peters stol i Peterskirken

Pest bryder igen ud i Rom med tusindvis af døde

Roms indbyggertal 120.000

Konstantin den Stores rytterstatue af Bernini

Clemens IX (Giulio Rospigliosi) vælges til pave

Paven kommissionerer Bernini til at udsmykke

Ponte S. Angelo med de kendte engle. Paven

opretter også det første moderne teater i Rom

Clemens X (Emilio Altieri) vælges til pave

Palazzo Altieri ved Gesù-kirken færdigbygget

Innocens XI (Odescalchi) vælges til pave

Berninis S. Andrea al Quirinale står færdig

Jesuitermunken og maleren Andrea Pozzo

kommissioneres til at udsmykke S. Ignazio kirken

Komponisten Alessandro Scarlatti aktiv i Rom

hvor han får flere af sine operaer opført

Alexander VIII (Ottoboni) vælges til pave

I en anden version køber paven biblioteket

Innocens XII (Pignatelli) vælges til pave

Paven forbyder nu enhver form for begunstigelse

af familiemedlemmer til en hvilken som helst pave

Paven opretter et fattigasyl ved Laterankirken

Den rumænsk ortodokse kirke slutter sig til Rom

Clemens XI (Gian F. Albani) vælges til pave

Porta Ripetta (havnen) anlægges ved Tiberen

Händel opholder sig og komponerer flittigt i Rom

Obelisken foran Pantheon rejses; tvilling-obelisk til Berninis elefant-obelisk

Arkitekten Carlo Fontana dør. Valadier-familien bosætter sig i Rom

Triton-fontænen af Carlo Bizzaccheri opstilles på Piazza della Bocca della Verità

Den oldkristne titulærkirke SS. Giovanni e Paolo ombygges omfattende

Komponisten Scarlatti skriver sin sidste opera, La Griselda, i Rom

Vivaldi i Rom, hvor han komponerer den senere 1. sats til ”De fire årstider”

Den spanske Trappe af Francesco de Sanctis står færdig

Piazza di S. Ignazio anlægges af Filippo Raguzzini i rokokostil

Alessandro Galilei bygger hovedfacaden mod øst på S. Giovanni in Laterano

Nicola Salvi starter anlæggelsen af Trevi-fontænen som vi kender den i dag

Clemens XII åbner Palazzo Nuovo som verdens første offentlige museum

Palazzo Corsini ombygges af Ferdinando Fugo for Kardinal Neri Corsini

 Den protestantiske Kirkegård ved Porta S. Paolo indvies

Den berømte kobberstikker G. B. Piranesi ankommer til Rom

Ferdinando Fuga bygger hovedfacaden til S. Maria Maggiore

Colosseum indvies som kristen helligdom til ”Kristi Lidelse”

Kobberstikkeren Piranesis stik "Vista di Roma" genopliver interessen for antiken

Den tyske arkæolog og historiker Johann Winckelmann kommer til Rom

Museo Cristiano grundlægges som det første af vatikanmuseerne

Den berømte bogtrykker Giambatista Bodoni kommer til Rom

Den stadig eksisterende og historiske Caffe Greco i Via Condotti åbner

Trevi-fontænen fuldført som præsentationsfontæne for Aqua Vergine

Winckelmanns banebrydende værk ”Geschichte der Kunst des Alterthums”

Gibbon får ideen til at skrive ”Decline and Fall of the roman Empire”

Jesuitterne forbydes i flere europæiske lande. Fornyet krav om totalt forud

Mozart memorerer hele den ”hemmelige” musik til Antonio Allegris ”Miserere”

Den danske maler Nicolai Abildgaard kommer til Rom, hvor han bliver til 1777

Pave Clemens XIV suspenderer Jesuiterordenen under pres fra især Frankrig

Den franske maler David og den tyske digter Goethe første gang i Rom

Ved flere store auktioner bliver mange klassiske skulpturer solgt i Rom

Scipionernes grav fra antikken opdages på Celiohøjen

Obelisken fra Augustus Mausoleum rejses på Kvirinalpladsen

Obelisken fra Augustus antikke solur rejses på Piazza Montecitorio af Pius VI

Clemens XIV gravmæle i SS. Apostoli skabes af Canova

Sallustiano-obelisken (romersk kopi) rejses foran S. Trinità dei Monti

Canova skaber Clemens XIII gravmæle i Peterskirken

Napoleon indtager Rom. Bertel Thorvaldsen bosætter sig i Rom

Napoleon fører mange af de fineste antikke statuer fra Rom til Frankrig

Napoleon tvinges bort fra Italien af østrigske og russiske tropper

 Napoleon invaderer Italien igen. Roms indbyggertal anslået til 150.000

Thorvaldsen sælger 5 statuer til den russiske grevinde Irina Vorontsova i Rom

Canova skaber ”Den hvilende Pauline Borghese” (i dag i Museo Borghese)

Danske venner finansierer Thorvaldsens statue ”Jason med det gyldne skind”

Anlæggelsen af Roms kolossalt store kirkegård, Campo Verano, starter

Thorvaldsen bliver medlem af Accademia di San Luca. Napoleon besætter Rom

Størstedelen af Villa Borgheses antikke kunstsamling sælges af

Prins Camillo Borghese til Frankrig og flyttes til Louvre i Paris

Den danske maler C. W. Eckersberg på studierejse til Rom frem til 1816

Paven vender tilbage til Rom efter sit eksil. Eckersberg maler Thorvaldsen i Rom

Nyudformningen af Piazza del Popolo med fontæne startes af Valadier

Den engelske digter John Keats flytter til Roms varmere klima p.g.a. tuberkulose

Keats dør af tuberkulose i Rom og begraves på Den protestantiske Kirkegård

Braccio Nuovo åbnes i Vatikanmuseerne. Den engelske digter Shelley,

John Keats nære ven, dør og begraves på Den protestantiske Kirkegård

Paven dybt reaktionær og antisemit, der påfører jøderne strenge restriktioner

1711

1714

1715

1718

1721

1724

1726

1727

1730

1732

1734

1736

1738

1740

1743

1749

1751

1755

1756

1758

1760

1762

1764

 

1768

1769

1772

1773

1775

1776

1780

1786

1787

1789

 

1792

1797

 

1799

1800

1803

1805

1807

 

1808

1809

 

1813

1814

1816

1820

1821

1822

 

1823

Violinvirtuosen Locatelli opholder sig i Rom

Musikerne Corelli og Scarlatti opholder sig i Rom

Tidens førende musikere er samlet i Rom

De Sanctis plantegning til Den spanske Trappe

Innocens XIII (de'Conti) vælges til pave

Benedikt XIII (Pietro F. Orsini) vælges til pave

Albinoni får sin første opera opført i Rom

S. Ignazio er den eneste plads i rokokostil i Rom

Clemens XII (Lorenzo Corsini) vælges til pave

Teatro d’Argentina opføres i Rom

Benedikt XIII’s grav indvies i S. Maria s. Minerva

G. B. Nollis berømte kort over Rom påbegyndes

Paven forbyder frimureri blandt katolikker

Benedikt XIV (Lor. Lambertini) vælges til pave

Pest rammer Rom for sidste gang

Vatikanets bibliotek katalogiseres

Trevifontænens skaber, Nicola Salvi, dør i Rom

Winckelmann bibliotekar i Vatikanet

Den danske billedhugger Wiedewelt er i Rom

Clemens XIII (Rezzonico) vælges som pave

Paven afkræves nye indgreb mod jesuiterordenen

Arkitekten Guiseppe Valadier fødes i Rom

Winckelmanns værk får afgørende betydning

For studiet af antik kunst og nyklassicismen

Arkitekten Ferdinando Fuga dør i Rom

Clemens XIV (Ganganelli) vælges som pave

Malerne Jens Juel og Abildgaard mødes i Rom

Mozart på sit tredje og sidste besøg i Rom

Pius VI (Gianangelo Braschi) vælges til pave

Pius VI udvider vatikanmuseerne

Billedhuggeren Canova bosætter sig fast i Rom

Goethe i Rom, beskrevet i ”Italienische Reise”

Goethes Egmont, senere med musik af Beethoven

Edward Gibbons klassiske værk: ”Decline an Fall of the roman Empire” udkommer første gang

Palazzo Braschi bygges af Cosimo Morelli

Pius VII (Chiaramonti) vælges til pave

Statuerne returneres til Rom i 1816

Skrædderiet Gamarelli bliver pavelig leverandør

Puccinis opera ”Tosca” foregår i Rom år 1800

Det franske Akademi får sæde i Villa Medici

David maler det berømte billede af Pius VII

Nationalhelten Guiseppe Garibaldi fødes

I 1934 indrettes jødisk afd. på Campo Verano

Paven eksileres fra Rom af Napoleon

Inkvisitionsretten i Rom ophæves og Napoleon

annekterer Vatikanstaten under Frankrig

Eckersbergs produktion i Rom er ganske betydelig

Jesuiterordenen genoprettes efter forbudet

Rossinis opera ”Barberen i Sevilla” premiere

Den danske arkæolog P.O. Brøndsted i Rom

Thorvaldsen skaber Vor Frue Kirkes Kristus-figur

Antinous-obelisken rejses i Borgheseparken

Komponisten Donizetti får sit gennembrud i Rom

Leo XII (Annibale della Genga) vælges til pave

Digteren Ludvig Bødtcher indleder et 11 år langt ophold i Rom og Italien

De første udgravninger af Trajans Markeder starter

Det tyske arkæologiske institut grundlægges i Rom; det første af mange lande

Thorvaldsens gravmæle for Pius VII står færdig i Peterskirken

Folkelige oprør i pavestaterne slås ned af paven med hjælp fra Østrig

H. C. Andersen kommer første gang til Rom. Han bosætter sig i Via Sistina 104

H. C. Andersen udgiver ”Improvisatoren” som han fik inspirationen til i Rom i 1833

Constantin Hansen klipper de første kendte julenisser ved en julefest i Rom

  Constantin Hansen maler billedet ”Danske kunstnere i Rom. Thorvaldsen

giver sine samlinger og formue til byen København mod at få opført sit museum

Bertel Thorvaldsen vender hjem til Danmark efter mere end 40 år i Rom

H. C. Andersen slår sig igen ned i Rom for en 2-årig periode

 Gammel italiensk tid afløses af 24-timers døgnet af Pius IX

Paven ophæver stort set alle tidligere restriktioner mod og krav til jøderne i Rom

Borgerlig opstand i Rom. Paven flygter og republikken udråbes

Paven genindsættes under beskyttelse af franske hærstyrker

Proklamation af dogmet om Jomfru Marias ubesmittede undfangelse

Søjlen for ”Jomfru Marias ubesmittede undfangelse” rejses og indvies

ved Piazza di Spagna. Festen for Maria holdes hvert år den 8. december

Garibaldi udråber det forenede Italien, undtagen Rom, med hovedstad i Torino

Viktor Emanuel II, Konge af Piemonte, udråbes til Det forenede Italiens første konge.  S. Clemente kirken udgraves yderligere af kirkens dominikanermunke

 og man finder tidlig romersk bebyggelse fra det 1. århundrede under kirkerne

 Den antikke pragtstatue af Augustus findes i Augustus villa ved Prima Porta

Paven går i encyklikaen Quanta Cura mod enhver form for liberal fremskridt

S. Maria in Trastevere restaureres hårdhændet af Virginio Vespignani

Efter flere studierejser udkommer Vilhelm Bergsøes "Fra Piazza del Popolo"

Paven sidder kun uantastet i Rom ved hjælp af en stærk fransk militærgarnison

Liszt komponerer ”Inno à la vergine Maria” som en hyldest til jomfruen og paven

De kongelige tropper indtager Rom der bliver hovedstad for det ny samlede

Italien. Tiberen går over sine bredder og anretter store skader i Rom

Via Nazionale anlægges i øst-vestaksen fra Piazza Esedra til Piazza Venezia

Dogmet om pavens ufejlbarlighed i trossager besluttes af 1. vatikanerkoncil

Palazzo Madama bliver hjemsted for det italienske senat

Den første overordnede byplan vedtages for Rom. Byen udvider sig i østlig retning

Den jødiske Ghetto nedlægges og kvarteret saneres omfattende

Det kolossalt store nye finansministerium står færdigt på Via XX Settembre

Den første hovedbanegård under navnet Termini anlægges ved Diocletians termer

Via Veneto anlægges og store boligkvarterer til den nye embedsstand

bygges nord for Via Nazionale og i Prati-området nordøst for Vatikanet

Palazzo delle Esposizioni på Via Nazionale bygges af arkitekten Pio Piacentini

Paven åbner Vatikanets hemmelige arkiver op til 1815 for ikke kirkelige forskere

De første husnedrivninger starter for anlæggelsen af Corso Vittorio Emanuele

Start på byggeriet af Viktor Emanuel-monumentet ved Piazza Venezia

Reguleringen af Tiberens løb med høje inddæmningsmure starter

Kong Viktor Emanuel II gravmæle færdig i Pantheon. Ponte Garibaldi indvies

Det etruskiske museum i Villa Giulia grundlægges. Nationalmuseet, Museo Nazionale Romano grundlægges. Palazzo di Giustizia (Justitspalæet) bygges

Kong Frederik og Dronning Ingrids mangeårige yndlingshotel ”Hassler” åbner

Paven udsender ”Rerum Novarum” til forsvar for arbejderstandens rettigheder

Colosseum udgraves og den underjordiske struktur af løbegange afsløres

Den 12 m. høje rytterstatue af Guiseppe Garibaldi på Janiculum rejses

Ved en auktion i Rom erhverver Glyptoteket flere fine antikke portrætbuster

Caffe Giolitti åbner. Najade-fontænen med de sprudlende nøgne najader opføres, under protester fra Kirken, på Piazza Esedra, den senere Piazza della Repubblica

 

1828

1829

1831

 

1833

1835

1836

1837

 

1838

1840

1846

 

1848

1849

1854

1857

 

1860

1861

 

 

 

1864

1866

 

1869

 

1870

 

 

 

1871

1873

1874

1877

1878

1879

 

1882

1883

1884

1885

 

1888

1889

 

1890

1891

1893

1895

1896

1900

Kendt er hans digt: Rom er som et fortryllet bur

Den senere Kong Frederik VII modtages af paven

Pius VIII (Franc. Castiglioni) vælges til pave

Gregor XVI (Mauro Cappeliari) vælges til pave

Digteren Christian Winther besøger Rom

Danske kunstnere holder julefest i Villa Borghese

Rafael genbegraves i Pantheon under stor pragt

Napoleons mor, Letizia, dør i Rom

Kolera epidemi bryder ud i Rom. Det etruskiske

museum åbner som et af vatikanmuseerne

Hans historiske samling sendes til København

Napoleons bror, Lucien Bonaparte, dør i Rom

Pius IX (Giov. Mastai-Ferretti) vælges til pave

Tiberen oversvømmer især ghettoen i Rom

Garibaldi og Mazzini leder af republikken

Franske styrker indtager Rom den 3. juli

Den skandinaviske Forening dannes i Rom

Den tidlige S. Clemente kirke fra det 4. årh.

genopdages af den dominikanske fader Mullooly

Farmacia Ripetta åbner i Via di Ripetta 23

H. C. Andersen for sidste gang i Rom

Franz Liszt bosætter sig i Rom, hvor han skriver

kirkelig musik og optages i franciskanerordenen

Augustus-statuen kan i dag ses i Vatikanmuseet

Paven beskyttes i Rom af de franske styrker

To store nordmænd, komponisten Edvard Grieg og forfatteren Henrik Ibsen mødes i Rom

De franske tropper kaldes hjem fra Rom ved udbruddet af den fransk-tyske krig i 1870 - 71

Quirinalpaladset bliver kongelig residens. Roms indbyggertal 212.000. Jøderne erklæres frie i Rom

og ghettoen åbnes for fri ind- og udgang

Det tredie og moderne Rom

Palazzo Montecitorio bliver deputeretkammer

Boligspekulation skaber byggeboom i Rom

Roms indbyggertal 250.000

Mange nye ministerier spredes over hele Rom

Leo XIII (Gioacchino Luigi) vælges til pave

Umberto I ny konge. Maleren Joseph Severn,

Keats nære ven, dør og begraves ved hans side

Heftig byggespekulation ruinerer mange i Rom

Berninis tvillingetårne på Pantheon fjernes

Bulgari juvelerfirmaet grundlægges i Rom

Arkitekten Guiseppe Sacconi skaber monumentet

Mange fine bygninger rives ned langs Tiberen

Murene omkring den jødiske ghetto rives ned

Statue af Giordano Bruno opstilles af byens styre på Campo di Fiori. Roms indbyggertal 450.000

Ponte Palatino over Tiberen indvies

Encyklikaen er kaldt kirkens demokratiske fødsel

Antica Macelleria Annibale åbner i Via Ripetta 236

Ponte Umberto indvies

Babingtons Tea Rooms åbner på Piazza di Spagna

Victor Emanuel III ny konge. Roms indbyggertal

600.000. Operaen Tosca har 1. premiere i Rom

Den berømte italienske fysiker og nobelpristager, Enrico Fermi, fødes i Rom

Villa Borghese og museets kunstsamlinger købes af den italienske stat

Barberini-kunstsamlingen købes af den italienske stat til Villa Giulia

Den berømte italienske skuespillerinde, Anna Magnani, fødes i Rom

Santa Caterina klostret ved Trajans markeder nedrives

Viktor Emanuel-monumentet står færdigt og indvies under store festligheder

Den nye jødiske synagoge ved Lungotevere står færdig

Alfredo di Lello skaber Fettucine all’Alfredo. Italien træder ind i 1. verdenskrig

Castellani-kunstsamlingen doneres til Villa Giulia museet

 Skuespilleren Alberto Sordi og politikeren Giulio Andreotti fødes i Rom

Mussolini danner Det nationale fascistiske Parti på en kongres i Rom

Mussolini og fascisternes march mod Rom: ”Marcia su Roma”. Mussolini udnævnes

i en alder af kun 39 år til den yngste premierminister i Italiens historie

De første nedrivninger af middelalderhuse starter ved de antikke kejserfora

 ved starten af fascisternes omfattende planer for byregulering i Rom

Mussolini forbyder reelt oppositionens partier og gør Italien til en et-parti stat

 Omfattende hussaneringer skaber plads til Via del Mare vest for Capitol ned mod

Tiberen. Fine bygninger og den historiske Piazza Montanara ryger med i købet

Det svenske Institut i Rom åbner i lokaler i Via del Boschetto i Monti-området

Tiara fontænen ved Porta Angelica i Vatikanet skabes af Pietro Lombardi

De 4 antikke republikanske templer udgraves ved Largo Argentina

Anlæggelsen af Foro Mussolini, senere Foro Italico, starter i det nordlige Rom

Lateran-konkordatet skaber Vatikanstaten og forlig mellem Kirken og Staten

Trajans Markeder udgraves fuldstændigt. Vatikanets jernbanestation anlægges og forbindes med linien Roma Termini - Viterbo. Mussolini fortsætter de store nedrivninger af middelalderhuse for at skabe Via del Impero (Via dei Fori Imperiali)

mellem Piazza Venezia og Colosseum og Via della Conciliazione op til Peterskirken

S. Maria in Traspontina får knoglerelikvie af Knud den Hellige fra en dansk læge

Spiraltrappen i Vatikanmuseerne skabes af Giuseppe Momo

Roms nye universitet af Marcello Piacentini øst for Temini står færdigt

Det enorme Palazzo del Littorio planlægges som partihovedkvarter v. Foro Italico

Berlin-Rom aksen oprettes mellem Hitler og Mussolini. Italien erobrer Etiopien

Axum-obelisken rejses på Piazza Porta Capena efter erobringen af Etiopien

Augustus Mausoleum frilægges i anledning af 2000 året for hans fødsel

Den moderne vandledning og akvædukt Acqua Vergine Nuova tages i brug

Cinecitta-filmstudierne i det sydøstlige Rom tages i brug

Italien træder ind i 2. verdenskrig.  EUR-byen påbegyndes syd for Rom

Rom udsættes for allieret bombeangreb i San Lorenzo området i det østlige

Rom, hvor den oldkirkelige S. Lorenzo fuori le Mura lægges delvist i ruiner

23. marts dræbes 32 SS soldater ved et attentat i Via Rasella. Tyskerne

 likviderer 340 romere som hævn. Rom bliver befriet af de allierede den 4. juni

Roberto Rossellini indspiller filmen ”Rom – åben by” og starter dermed den

gyldne tidsalder for italiensk film med den såkaldte ”neorealistiske bølge”.

Adskillige naziforbrydere flygter til Sydamerika med hjælp fra tyske præster i Vatikanet og på falske Røde kors pas gennem den såkaldte ”rottelinie”

Ved folkeafstemning afskaffes kongedømmet og Italien erklæres for republik

Kong Umberto II går i eksil. ”Il canto degli Italiani” bliver ny italiensk nationalsang

Alitalia (Aerolinee Italiane Internazionali) flyver sin første rute fra Rom til Torino

Ponte Testaccio og Ponte della Magliana indvies

Paven forbyder katolikker at være medlemmer af det kommunistiske parti

Den europæiske konvention om menneskerettigheder underskrives i Rom

FN fødevareorganisationen FAO flytter hovedkvarter fra Washington til Rom

Den europæiske Union (forløberen for Fællesmarkedet) dannes i Rom

FAO’s hovedkvarter står færdigt ved Circus Maximus. Ponte Marconi færdigbygges

”Roman Holiday” (Prinsessen holder fridag) bliver straks kultfilm og filmens ”locations” er siden opsøgt og gennemfotograferet af tusinder af romarejsende 

1901

1902

1903

1908

1910

1911

 

1914

1915

1919

1921

1922

 

1924

 

 

1925

 

 

1926

1927

1928

1929

1930

 

 

 

1931

1932

1935

 

1936

1937

 

 

1939

1940

1943

 

1944

 

1945

 

 

 

1946

 

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

Justitspalæet står færdig og Ponte Cavour indvies

Palazzo Baracco kunstsamlingen doneres til Rom

Pius X (Giuseppe Sarto) vælges til pave

Ponte Mazzini indvies

Ponte Vittorio Emanuele og Risorgimento indvies

Corso Vittorio Emanuele færdiganlagt

ATAC – Roms trafikselskab grundlægges

Benedikt XV (della Chiesa) vælges til pave

Ponte Aventino bygges

Mussolini danner det fascistiske parti i Italien

Mussolini vælges til deputeretkammeret

Pius XI (Achille Ratti) vælges til ny pave

Fascisterne indfører ny tidsregning: Era Facista

Mussolini indsætter Filippo Cremonesi som

guvernør i Rom. Lederen af det socialistiske Parti, Giacomo Matteotti, myrdes af fascisterne

Marcellusteatret frilægges for tidens tilbygninger

De 2 antikke templer ved Tiberen frilægges

Adresse i dag: Via Omero 14 ved Borgheseparken

Mussolini overlever flere attentatforsøg

G. Coppede, skaberen af Quartiere Coppede, dør

Komponisten Ennio Morricone fødes i Rom

Filminstruktøren, Sergio Leone, fødes i Rom

Roms indbyggertal 1.000.000. Dogali-obelisken

flyttes til pladsen foran Termini-banegården. De første antikke skibe fra kejser Caligulas tid findes på bunden af Nemisøen sydøst for Rom

Vatikanets Radiostation starter faste udsendelser

På fascismens 10-årsdag indvies Via Del Impero

Mussolini erklærer Etiopien krig

Palazzo del Littorio er i dag udenrigsministerium

Kong Victor Emanuel III kejser af Etiopien

2002 blev obelisken bragt tilbage til Etiopien. Ara

Pacis, Augustus fredsalter, opstilles delvist

rekonstrueret ved siden af Augustus Mausoleum

Pius XII (Eugenio Pacelli) vælges til pave

Ponte Principe Amedeo bygges

16. oktober arresteres mere end 1000 jøder og

deporteres til tyske dødslejre; kun få overlever.

Kong Umberto II rigsforstander. Hungersnød i Rom i foråret 44. Alle katte i Rom forsvinder

Marcello Mastroianni og Gina Lollobrigida kommer

til Rom for at prøve lykken inden for teater og film

Blandt de flygtede er SS-løjtnant Erich Priebke,

ansvarlig for mordet i 1944 på 340 romere

Enrico de Nicola vælges til præsident

Quirinalpaladset bliver residens for præsidenten

Barnestjernen Robertino fødes i Rom

Luigi Einaudi vælges til præsident

Ponte Flaminio anlægges

Konventionen trådte først i kraft i 1953

Sophia Loren bliver nr. 2 i årets Miss Roma

Daniel Barenboim debuterer på klaver i Rom

Filmklassikeren ”Roman Holiday” optages i Rom

Det finske institut i Rom oprettes i det meget fine renæssancehus "Villa Lante" på Gianicolo

100-året for dogmet om Jomfru Marias ubesmittede undfangelse fejres i Rom

 Roms hovedbanegård, Stazione Termini, påbegyndt i 1930’erne, står færdig

Roms metro åbner den første del af de 2 nuværende lineføringer: A og B

Det danske Institut i Rom åbnes i Palazzo Primoli i Via Zanardelli

Første afsnit af Fiumicino lufthavnen (Leonardo da Vinci) åbner

Romtraktaten, starten på det europæiske fællesmarked, underskrives i Rom

Udgravninger under SS Giovanni e Paolo afslører romerske huse fra det 3. årh.

Bruno Berni, oversætter af alle H. C. Andersens eventyr til italiensk, fødes i Rom

Det norske institut i Rom åbner i lejlighed på Corso Vittorio Emanuele 209

De olympiske sommerlege afholdes i Rom. Danmark vinder 6 medaljer

Fellini indspiller ”La dolce Vita” og gør Rom til 1960’ernes absolutte jetsetby

 Skuespilleren Luca Zingaretti, kendt som kommissær Montalbano, fødes i Rom

Chaplins ”Diktatoren” har premiere i Rom, men censureret a.h.t. Mussolinis familie

Det 2. Vatikanerkoncil indkaldes af pave Johannes XXIII i Peterskirken fra

1962 - 65; der besluttes afgørende nye og store reformer for den katolske kirke

Paven og Patriarken af Konstantinopel ophæver kirkernes bandlysning fra 1054

Lederen af Den jyske Opera, Giordano Bellincampi, fødes i Rom

Apostlen Andreas hoved (se år 1462) tilbagegives af paven til kirken i Petras

Paven afskaffer den katolske kirkes liste over forbudte bøger, startet i 1559

Det danske Institut flytter til nyt domicil på Via Omero ved Valle Giulia

Paven anerkender officielt apostlen Peters grav under højalteret i Peterskirken

Paven afskaffer latin som messesprog efter beslutningerne på 2. Vatikanerkoncil

Nervi-salen, af Pier Luigi Nervi, står færdig i Vatikanet til pavens åbne audienser

Paven bestemmer at kun kardinaler under 80 år kan stemme ved pavevalg

Pesciotti-kunstsamlingen købes af staten til Villa Giulia museet

Michelangelos Pieta i Peterskirken udsat for hærværk, hvor den ene arm slås i

 stykker; efter restaurering har statuen siden da stået bag beskyttende glas

Den legendariske pensionats- og hotelværtinde, Marie Dinesen, dør i Rom

Den forgudede romerske skuespillerinde, Anna Magnani dør i Rom

Den danske atlet, Jesper Tørring, vinder europamesterskabet i højdespring i Rom

Josemaria de Balaguer, skaberen af det katolske selskab ”Opus Dei”, dør i Rom

De kendte fodboldspillere, Francesco Totti og Alessandro Nesta, fødes i Rom

Den berygtede SS-chef, Herbert Kappler, flygter fra militærhospital i Rom

Johannes Paul I (Albino Luciani) dør 1 måned efter valget til pave

Premierminister Aldo Moro kidnappes og myrdes i Rom af De røde Brigader

Restaureringen af Michelangelos fresker i Det sixtinske Kapel starter

Pave Johannes Paul II udråber året til specielt jubelår

Attentatforsøg af Mehmet Ali Agca mod pave Johannes Paul II på Peterspladsen

Sergio Leones ”Once upon a time in America” optages i Cinecitta-studierne i Rom

Pave Johannes Paul II undskylder officielt inkvisitionens behandling af Galilei

Laterankonkordatet fra 1929 mellem den italienske stat og Vatikanet revideres

Ved FNs Internationale ungdomsår taler paven til 500.000 unge på Peterspladsen

Paven overværer som den første pave en gudstjeneste i den jødiske synagoge

Paven indkalder til bispesynode i Rom i anledning af 20-året for 2. vatikanerkoncil

Paven saliggører den kendte danske videnskabsmand og katolske pater Niels Steensen (Steno) i Peterskirken, hvor over 1000 danskere deltager i ceremonien

Maleren og den legendariske Roma-guide, Vilhelm Zoega Bang, dør i Rom

Ved VM-finalen i fodbold i Rom holder de 3 tenorer koncert i Caracallas Termer

Trevi-fontænen gennemgår en omfattende restaurering og får nyt vandsystem

Pave Johannes Paul II diagnosticeres med Parkinsons syge

En bilbombe forårsager kraftige skader på kirken S. Giorgio in Velabro

Filminstruktøren Federico Fellini dør i Rom, men bliver begravet i sin fødeby Rimini

Rom indfører de første generelle begrænsninger for biltrafikken i Centro Storico

Den italienske stat afsætter milliarder til restaurering af kirker, historiske bygninger,

 1954

1955

 

1956

 

1957

1958

1959

 

1960

 

 

1961

1962

1963

1964

1965

1966

 

1967

1968

1969

1970

 

1971

1972

 

1973

 

1974

1975

1976

1977

1978

 

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

 

1989

1990

1991

1992

1993

 

1994

1995

Maria-konference i Rom udgiver 18 bind om Maria

Giovanni Gronchi vælges til præsident

Første del af en ny linie C forventes færdig i 2011

Professor Adam Afzelius bliver den første direktør for det nyoprettede Danske Institut i Rom

Verdenstenoren Beniamino Gigli dør i Rom

Johannes XXIII (Roncalli) vælges til pave

Smørtenoren Mario Lanza dør i Rom

Instituttet har ligget i villa på Gianicolo fra 1962

Cykelrytteren Knud Enemark dør under 100 km. holdløbet. De paraolympiske Lege afholdes for første gang. Ponte di Tor di Quinto indvies

Først i 2002 vises filmen i ucensureret version

Antonio Segni vælges til præsident

Paul VI (Giovanni Montini) vælges til pave

Guiseppe Saragat vælges til præsident

Kong Faruk af Egypten dør i eksil i Rom

Nato Defense College flyttes fra Paris til Rom

Kokkeskolen Scuola di Arte Culinaria åbner i Rom

Kay Fisker arkitekt på det nye institut i Rom

Eksperter strides meget om gravens autencitet

Arten af messesprog har delt kirken siden da

Pave Paul VI opløser Den pavelige Palatinergarde

samt Adelsgarden, Guardia Nobile i Vatikanet

Giovanni Leone vælges til præsident

Fellini indspiller ”Roma”, storfilmen om Rom til alle

tider. Ponte Nenni over Tiberen færdigbygget

Albergo Dinesen, Via Porta Pinciana 18 – en kendt

adresse for romarejsende gennem mange år

Den intern. kvindeorganisation Isis dannes i Rom

Igen millioner af pilgrimme til Jubelåret i Rom

Totti spiller for AC Roma, Nesta for SS Lazio

Kappler var idømt livsvarigt fængsel i 1945

Johannes Paul II (Wojtyla) vælges til pave

Alessandro Pertini vælges til præsident

Verdens-fødevare-konferencen afholdes i Rom

Peschiera-Capore akvædukten tages i brug

Attentatmanden idømmes livsvarigt fængsel

Italien vinder VM i fodbold – Rom i glædesrus

Paven tilgiver sin attentatmand fra 1981

Katolske kirke ikke længere italiensk statskirke

Francesco Cossiga vælges til præsident

Vatikanet og Israel: Diplomat. forbindelse skabes

Verdensmesterskabet i atletik afholdes i Rom   

Den franske ærkebiskop Lefebre bandlyses af

paven p.g.a. sin modstand mod 2. vatikanerkoncil

Han er begravet på Den protestantiske Kirkegård

Roms indbyggertal 3.500.000

Natomøde i Rom åbner op for østblok-landene

Oscar Luigi Scalfaro vælges til præsident

Francesco Rutelli indsættes som den første direkte valgte borgmester i Rom

36 % omgår i gennemsnit kørselsbestemmelserne

Rom-guide.dk ser dagens lys i miniformat

fontæner, statuer og pladser til det kommende jubelår 2000

Den største internet-guide til overnatning i Rom - ”Venere.com” - startes

185 lande forpligter sig til at halvere underernæringen i verden frem til 2015

Kopi af Marcus Aurelius rytterstatuen opstilles på Campidogliopladsen

Den lille træfigur Il Santo Bambino stjæles fra S. Maria in AraCoeli, men findes igen

Restaureringen af freskerne i Det sixtinske Kapel afsluttes og skaber meget stor

debat blandt eksperter på grund af de nye og meget lyse, men originale farver

Roms museum for moderne kunst, MACRO, åbner i 2 nye afdelinger: I det tidligere

 Peroni-bryggeri nord for Termini og i den gamle kødby Mattatoio i Testaccio

 Et rekordstort antal pilgrimme og turister kommer til Rom i jubelåret og 2000-året for Kristi fødsel. Paven erstatter S. Sebastiano med Santuario della Madonna del Divino Amore i det sydlige Rom som en af de 7 klassiske valfartskirker i Rom

Paven udnævner samtidigt 44 nye Kardinaler, det største antal nogensinde

Rom indfører mere effektivt elektronisk kontrolsystem for ulovlig biltrafik i centrum

Kulturkomplekset Auditorium Parco della Musica af Rienzo Piano indvies

Den folkekære og ærkeromerske skuespiller Alberto Sordi dør og begraves fra S. Giovanni i Laterano under deltagelse af hundredtusindvis af Roms indbyggere

 Den danske stats- og udenrigsminister underskriver EU's nye forfatningstraktat

Paul II dør og begraves i krypten i Peterskirken i Johannes XXIII’s tidligere grav

Marmorhoved af kejser Konstantin den Store bliver fundet i en romersk kloak

Rom afholder den første af en fremover årligt tilbagevendende filmfestival.

Mere end 200.000 ser på storskærm i Cirkus Maximus, at Italien vinder fodbold-VM.

Et 3000 år gammelt kvindeskelet fra den romerske bronzealder findes på en

gravplads under Forum Romanum. Rom har således en historie der går mindst

250 år længere tilbage end byens traditionelle grundlæggelse i 753 f. Kr.

Et sammenstød mellem 2 metrotog på Stazione Vittorio Emanuele på linie A

koster en person livet og over 200 sårede. Årsagen til ulykken er aldrig fastlagt.

Vatikanmuseerne fejrer 500 års jubilæum med en serie af pragtudstillinger.

Ara Pacis – Augustus Fredsalter – genåbner i ny spektakulær museumsbygning.

Den populære Walter Veltroni genvælges som Roms borgmester med

overvældende majoritet og over 60 % af de afgivne stemmer.

Antik gravby under nyanlagt P-plads ved Vatikanet åbnes for offentligheden.

Anlæggelsen af en 3. metrolinie (C) påbegyndes og anlægs- og finansieringsplaner

for en kommende linie D vedtages i parlamentet og Roms byråd.

Neros gyldne hus – Domus Aurea – genåbnes for guidede besøg.

Arkæologer hævder, at de har fundet den sagnomspundne Lupercalia-grotte

på Palatin, stedet hvor Romulus og Remus efter legenden blev opfostret af en ulv.

Efter mere end 30 års restaureringer åbnes kejser Augustus Hus på Palatin.

Kejser Trajans handelshus genåbner med nyt museum for de kejserlige fora.

Berninis berømte flodfontæne på Piazza Navona lukkes ned for en

meget omfattende men påkrævende og nødvendig restaurering.

Efter mange års centrum-venstre styre, vinder Giovanni Alemanno fra det yderste højre over den forrige borgmester, Franco Rutelli, ved valget til borgmester i Rom.

 

 

1996

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

 

2001

 

2002

2003

 

2004

2005

0

2006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2007

0

0

0

0

0

2008

Erich Priebke (se 1945) idømmes i Rom livsvarigt fængsel, men benådes på grund af alder

FAO holder verdensfødevarekonference i Rom

Originalen udstilles bag glas i Palazzo Nuovo

I dag er Santo Bambino figuren i kirken en kopi

120 lande opretter på et møde i i Rom Den internationale Straffedomstol for krigsforbrydelser

Carlo Azeglio Ciampi vælges til præsident

Rom-guide.dk opgraderes til nuværende format

Pave Johannes XXIII saligkåres og hans kiste

flyttes under stort ceremoniel fra krypten og op i selve Peterskirken til S. Jeronimus alter

Walther Veltroni vælges til borgmester i Rom

AC Roma bliver italienske mestre i fodbold

Domus Area åbner efter mange års restaurering

Rom hylder Sordi ved at navneændre Galleria Colonna på Corsoen til Galleria Alberto Sordi

Natfestivalen ”Notte Bianche” bliver permanent

Benedikt XVI (Joseph Ratzinger) vælges til pave

16 millioner turister besøger Rom dette år

Giorgio Napolitano vælges til præsident. 

Kejser Maxentius scepter + pragtvåben findes under udgravninger på Palatin.

Domus Aurea, lukker igen på grund af sammenstyrtningsfare. 

Schweizer-garden fejrer sit 500 års jubilæum.     Silvio Berlusconi taber valget til det italienske parlament og efterfølges som ministerpræsident af Romano Prodi fra centrum-venstre koalitionen.

Pave Benedikt XVI udsender sin første encyklika:  Gud er kærlighed (Deus caritas est).

50-året for indgåelsen af Romtraktaten fejres ved fælleseuropæisk topmøde i Rom.

Den berømte italienske filminstruktør, Michelangelo Antonioni, dør i Rom, 94 år gammel.

AS Roma vinder det italienske pokalmesterskab med sejr over Inter.

Efter parlamentsvalget bliver Silvio Berlusconi fra højrealliancen igen ministerpræsident.

Den magtfulde katolske organisation ”Opus Dei” afholder 25 års jubilæum i Rom. 

Pave Benedikt indvier ”Paulus år” i anledning af 2000 året for apostlens fødsel

PK

Find rundt på Rom-guide.dk

Ude til højre på siden finder du en linkfortegnelse med emner indenfor den kategori denne side omhandler. Efter disse link er der henvisning til nogle af de overordnede emner på Rom-guide.dk og sidst på listen kan du finde link, der fører dig tilbage til "hovedsiden" og til vort omfattende index, hvor alle sider på Rom-guide.dk er nævnt.

Skulle du ved brug af Rom-guide.dk finde uvirksomme link, bliver vi meget glade, hvis du skriver til os.

Rom-guide.dk