Til hovedsiden

Versione Italiana

Generel orientering 

På Rom-guide.dk har vi internettets største udvalg af hotelværelser, lejligheder og pensionater i Rom, og med vor danske vejledning og kontakt, er du sikret en velfungerende reservation.

Den Romerske Kirkes historie

Den Hellige Katolske Apostolske Romerske Kirke, på latin Sancta Catholica Apostolica Romana Ecclesia, kaldet romerkirken eller den katolske kirke, er den del af kristenheden, der anerkender paven som den øverste leder.

Det er langt det største kristensamfund med næsten 500 mil. medlemmer. 

Under paven rangerer kardinalerne, ærkebiskopperne og biskopperne, hvis forbindelse med Kristus sikres gennem apostolsk succession.

Der lægges vægt på at afgrænse præster og klostermedlemmer fra verdsliggørelse gennem en række påbud - bl.a. kravet om at leve i cølibat.

Kirkens dogmatiske holdning bestemmes på kirkens koncilier. De nuværende bygger især på Fjerde Lateransynode (1215), der vedtog transsubstantiationsdogmet (om nadveren), på Tridentinerkonciliet (1545 - 63) som sidestillede Bibelen og kirkens tradition, og Første Vatikankonsil (1870) som proklamerede pavens ufejlbarhed. 

Romerkirkens centrale del er messen med Kristi tilstedeværelse og liturgi udbygget med helgendyrkelse, tro på relikvier, tilbedelse af Sakramenterne og Maria-dyrkelse, der alt foregår under rigt ceremoniel. 

Kirken dækker Italien, Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Irland, en tredjedel af Holland, store dele af Tyskland, Polen og Ungarn, samt menigheder i mange andre lande, herunder også i Danmark, hvor den katolske kirke i Bredgade er hovedsæde. 

Kirken er naturligvis stærk i Mellem- og Sydamerika og i de tidligere franske besiddelser i Canada, Afrika og Asien. Der er ca. 45 mil.. katolikker i USA.

Rom-guide.dk