Til hovedsiden

Versione Italiana

Seværdigheder i Rom 

Rom-guide.dk er Danmarks store internetportal til Rom. Her kan du finde hoteller, lejligheder og andre overnatningstilbud, omtale af byens seværdigheder og mange praktiske oplysninger til brug for den kommende rejse.

Il Gesù

Il Gesu

Ignatius gravkapel

Ignatius Loyola

Loftsfresko af Giovanni Batista Gaulli

Madonna della strada

Kuplen i Il Gesu

St Ignatius gravmæle

Il Gesù eller ved dens fulde navn, Santissimo Nome di Gesù allArgentina, er jesuitordenens moderkirke i Rom, beliggende ved Piazza del Gesù nær Piazza Venezia. 

Il Gesù er en af Roms mest imponerende kirker med et overdådigt udsmykket barokinteriør.

Jesuitordenen blev i 1540 anerkendt af pave Paul III, og kort efter flyttede grundlæggeren, Ignatius af Loyola, med sine tilhængere til et lille hus i nærheden af Palazzo Venezia og overtog kirken, Santa Maria della Strada, opført i 1100-tallet af familien Astalli. 

Den blev dog snart for lille til ordenens formål, men finansielle problemer og besvær med at finde en passende byggegrund forsinkede arbejdet på at opføre en ny ordenskirke.

Arbejdet på den nye kirke, Il Gesù, kom først rigtig i gang efter 1568, da kardinal Alessandro Farnese, barnebarn af Paul III, finansierede nybyggeriet. Og først i 1580 afstod Astalli-familien det område, som man behøvede for at kirkens kor kunne bygges.  

De endelige planer for kirkens grundplan og udseende blev udført af Farnese-familiens husarkitekt, Vignola. Efter dennes død i 1573 fortsatte Giacomo della Porta arbejdet efter Vignolas originaltegninger. Kirken fik en korsform med hovedskib og forkortede tværskibe i flugt med sidekapellerne samt en kuppel over korsmidten mellem hoved- og tværskibet.

Hovedskibet skulle tjene som rum for højmessen, medens sideskibene skulle tjene til afholdelse af de forskellige øvrige messeformer. Men fra alle sider i kirken havde man frit udsyn til kirkens centrale alter, som fik en for tiden ny, central og dominerende placering. Med denne grundplan slog en ny, rationel kirketype igennem, som skulle udvikle sig til en prototype for utallige senere kirkebygninger i Rom.

Kirkens bygningshistorie blev dog forstyrret af uenigheder mellem jesuiterne og kardinal Farnese. Jesuiterne ønskede en enkel gudstjenesterum med fladt tag for akustikkens skyld, kardinalen ønskede en monumental kirke og insisterede på, at loftet skulle hvælves. Il Gesù var det første større kirkeprojekt i Rom siden 1500-tallets begyndelse. Da den stod færdig, var kirken den næststørste i Rom efter Peterskirken.

Jesuiterne ønskede også et enkelt og asketisk interiør. Derfor var det oprindeligt kun kuppelrummet og sidekapellerne der var udsmykket. Sidekapellerne har stort set bevaret deres oprindelige udseende, men resten af kirkerummet er betragteligt forandret gennem tiden. 

De mest omfattende forandringer fandt sted i slutningen af 1600-talet. Hovedskibets loft blev udsmykket med freskoer af Giovanni Battista Gaulli, også kaldet Il Baciccia, påbegyndt i 1672. Kuplen, den næsthøjeste i Rom, blev på samme vis udsmykket med en hærskare af engle og på pedentiven, den omgivende støttemur under kuplen, ses evangelister, kirkefædre og profeter.

Gaulli færdiggjorde den store loftsfresko i hovedskibet i 1679. Den fremstiller en allegori over Jesus navn: Det har form af monogrammet IHS, på latin: Iesus Hominum Salvator (Jesus Menneskenes Frelser), som også er jesuiternes emblem, og det tilbedes af en himmelsk hærskare. Hvælvet synes at åbne sig mod de højeste himmelsfærer, samtidig med at myldrende engle synes at flyve frit i rummet.  

Illusionen forstærkes af de skyer der kaster skygge og dybde i hvælvet og som bryder dets ydre rammer. Som det også gælder for jesuiternes anden hovedkirke i Rom, S. Ignazio, og Andrea Pozzos mesterlige loftsudsmykning i den kirke, så er hele det spektakulære loft her i Gesù et studie i suveræn øjenbedrag med en artistisk fremragende beherskelse af forkortnings- og perspektivteknikker.

I korets apsis ses Gaullis fresko af Tilbedelsen af Lammet. Denne fresko blev skabt 1680-1683. Arbejdet med dette og lofterne i tværskibene blev forsinket af stridigheder inden for Farnese-familien, hvor dele af familien oprindeligt ønskede at gøre koret til gravkapel for Farnese-familien. Disse stridigheder var også årsag til, at Gaulli, trods støtte fra den berømte Bernini, kun fik opdraget at male det venstre sideskib, medens det højre er malet af Giovanni Andrea Carlone.

Korkapellet er viet til Kristi Omskærelse. Tværskibets sidekapeller blev oprindeligt indviet til Korsfæstelsen og Opstandelsen, men de blev viet til Ignatius af Loyola og hans nærmeste medarbejder, Frans Xavier, da de samtidigt blev helgenforklaret i 1622. Kapellerne blev ved den lejlighed ombygget efter originaltegninger af Pietro da Cortona.

I det højre kapel, udformet af Giacomo della Porta, opbevares Frans Xaviers ene arm i et relikvieskrin, nedenfor et altermaleri af Carlo Maratta som forestiller Xaviers død på mission i Fjernøsten.

I det venstre ligger Ignatius af Loyola begravet i fantastisk udsmykkede alterrammer, udformet af Andrea Pozzo i 1695-1699. Mere ens hundrede kunstnere har medvirket ved fuldførelsen af dette overdådigt udsmykkede gravkapel. 

En forgyldt bronzeurne, udført i 1637 af Alessandro Algardi, rummer Ignatius jordiske rester. Statuen oven over gravurnen er udført af Pierre Legros i 1697. Den oprindelige statue var udført i massivt sølv, men den blev omsmeltet og forsvandt ved franskmændenes invasion af Rom i 1797. Den nuværende rekonstruerede statue, udført af Canova, er fremstillet i sølvforgyldt bronze. Gravkapellet krones af Den hellige Treenighed, hvor jordkuglen i meget smuk blå Lapis lazuli-indfatning holdes af Gud Fader i det højeste.

Kapellet ved siden af Ignatius gravkapel er viet til Madonna della Strada og indeholder et meget tilbedt ikonbillede af Madonna med barnet fra det 15. århundrede. Maleriet var oprindeligt placeret i jesuiternes første kirke nær Palazzo Venezia, S. Maria della Strada.  

Korets apsis blev beklædt med marmor i 1840-erne, og samtidigt blev højalteret omformet i mere rig skikkelse. Og i 1858 blev hovedskibets vægge beklædt med marmor og søjlekapitæler, pilastre og andre arkitektoniske delelementer forgyldt. 

Dette skete som en triumferende gestus efter at jesuiterordenen igen blev tilladt. Den havde været forbudt fra 1773 – 1824.  

Il Gesùs facade blev også stilskabende. Kardinal Alessandro Farneses udskrev en konkurrence om udførelsen af denne, og selvom Vignola var familiens foretrukne arkitekt, så blev opdraget givet til Giacomo della Porta i 1571. Kirken og facaden stod færdig i 1583.

Grunden til at man lagde så stor vægt på facadens udformning forklares normalt med kirkens vigtige beliggenhed på Via Papalis, den gamle processionsvej fra Peterskirken til Lateranet. På den stærkt artikulerede facade, der både indeholder elementer fra renæssance og den senere barok, konkurrerer Farneses våbenskjold med jesuiternes Kristus-monogram. Gennemgående pilastersøjler betoner kirkens indre inddeling i hovedskib og sidekapeller. De svungne volutter på siderne betoner horisontaliteten, medens søjler og pilastre giver en vis vertikal stræben.

Til højre for kirken ligger Casa Professa, jesuiternes hovedkvarter frem til 1920-tallet, opført 1599-1623 av Girolamo Rainaldi. Bygningen blev bekostet af kardinal Odoardo Farnese. Den nye bygning inkorporerede Ignatius af Loyolas oprindelige lille lejlighed på 4 små rum. En korridor der leder til lejligheden blev ca. 1690 dekoreret med meget spektakulære fresker i "falsk perspektiv" af Andrea Pozzo. Lejlighed og korridor kan besøges hverdage fra 16 – 18, søndag og helligdage 10 – 12.

St. Ignatius fejres hvert år den 31. juli, hvor en hyldestmesse afholdes til hans ære under stor pragt og højtidelighed i Gesù-kirken. Det er også værd at besøge kirken i julemåneden, for Gesús julekrybbe regnes for en af Roms fineste af arten. Og nytårsaften kan man høre en pragtudgave af korværket Te Deum afsunget i kirken.

Kirkens egen hjemmeside kan ses ved at klikke her.  

PK

Find rundt på Rom-guide.dk

Ude til højre på siden finder du en linkfortegnelse med emner indenfor den kategori denne side omhandler. Efter disse link er der henvisning til nogle af de overordnede emner på Rom-guide.dk og sidst på listen kan du finde link, der fører dig tilbage til "hovedsiden" og til vort omfattende index, hvor alle sider på Rom-guide.dk er nævnt.

Skulle du ved brug af Rom-guide.dk finde uvirksomme link, bliver vi meget glade, hvis du skriver til os.

Rom-guide.dk