Til hovedsiden

Versione Italiana

Seværdigheder i Rom 

Rom-guide.dk er Danmarks store internetportal til Rom. Her kan du finde hoteller, lejligheder og andre overnatningstilbud, omtale af byens seværdigheder og mange praktiske oplysninger til brug for den kommende rejse.

Sne i august

På denne ene dag hver år, 5 august, genoplives på åstedet legenden om to forskellige mennesker med samme drøm om at opføre en kirke.

Flere danske besøgende har beskrevet mindemessen for denne begivenhed. 

Lad os høre forfatteren til pragtværket "Rom under Pius IX", Vilhelm Bergsøe:

"Femten hundrede Aar ere forløbne siden den hellige Jomfru udsaaede sine Sneeblomster over Esquilinerjerget; men hvert Aar falder paa den femte August en duftende Blomstersnee til Minde om Kirkens Oprindelse. Naar Orglet bruser, naar Virakskyerne bølge gjennem Kirkens Skib, naar Menigheden knæler for det lille forrøgede Mariabillede, som, smykket med Guld og Juveler, bæres frem i Procession af Cardinaler og Bisper, naar Ærefrygten, Andagten, Tilbedelsen maler sine Træk paa disse solbrændte Pilgrimme, som have forladt deres kjølige Bjerge for Jomfruens Skyld – da aabnes høit oppe under Basilikaens Bjælkeværk nogle skjulte Luger, og ned fra den uhyre Høide bølger en duftende Blomstersnee, hvide Rosenblade flagre som Sneedun gjennem Luften, dække Kirkens Gulv og de troende Skarer, som jublende tilraabe hverandre: ”Ecco la neve della Vergine! Ecco la neve della Santa Maria Maggiore!”

Sommernætterne i Rom er stadig brændende hede, og sne i august er mere end et mirakel. Middagsmessen finder sted i Capella Borghese, tusindvis af hvide rosenblade daler pludselig ned fra kapellets kuppel men det nye er at natten mellem d. 4 og 5 august sprøjter Roms brandvæsen piazzaen til med kunstig sne ved hjælp af en snemaskine. Ikke uventet smelter sneen øjeblikkelig og det er ikke noget mirakel!

Om du tror på legenden eller ej, det er op til dig, men sæt alligevel et kryds i kalenderen og genoplev selv legenden, som så mange besøgende har gjort det i tidens løb.  

SN

Find rundt på Rom-guide.dk

Ude til højre på siden finder du en linkfortegnelse med emner indenfor den kategori denne side omhandler. Efter disse link er der henvisning til nogle af de overordnede emner på Rom-guide.dk og sidst på listen kan du finde link, der fører dig tilbage til "hovedsiden" og til vort omfattende index, hvor alle sider på Rom-guide.dk er nævnt.

Skulle du ved brug af Rom-guide.dk finde uvirksomme link, bliver vi meget glade, hvis du skriver til os.

Rom-guide.dk