Til hovedsiden

Versione Italiana

Praktiske forhold 

Rom-guide.dk er Danmarks store internetportal til Rom. Her kan du finde hoteller, lejligheder og andre overnatningstilbud, omtale af byens seværdigheder og mange praktiske oplysninger til brug for den kommende rejse.

Hvis du bliver syg i Rom

Ved en rejse til Rom er det vigtigt at du medbringer det blå syge- sikringskort.

Det blå sygesikringskort dækker udgifter i forbindelse med sygdom, men ikke længere en eventuel hjemtransport til Danmark.

De fleste rejsebureauer sælger specielle rejseforsikringer som et supplement til den offentlige rejsesygesikringsordning.

Hvis du rammes af en sygdom eller tilskadekomst i Rom kan du straks søge læge eller skadestue (Pronto Soccorso). 

Spørg evt. hotellet eller en rejseleder om hjælp.

Det blå sygesikringsbevis er en sikkerhed for refusion efter hjemkomst, men du kan risikere at skulle betale for lægehjælp og medicin direkte.

Husk i så tilfælde at få kvitteringer på dine udlæg. En del læger accepterer dog at fremsende regningen direkte til Europæiske Rejseforsikring.

Du skal dog være opmærksom på, at sygesikringen i Danmark ikke dækker dine udgifter, hvis du har benyttet et privathospital eller en privat læge, der ikke har den fornødne overenskomst.

Hvis du således bliver indlagt på et privathospital, kan det blive en særdeles kostbar affære uden refusion når du kommer hjem.

Derfor: vis dit blå sygesikringsbevis og lad være med at underskrive nogen blanket eller erklæring, som du ikke forstår. Det kan være en erklæring på, at du er bekendt med at det er et privathospital eller en privatklinik, hvor du selv skal betale – og ikke får refusion.

Du kan få yderligere oplysninger hos Europæiske Rejseforsikring, hvis telefonnummer står på bagsiden af dit sygesikringskort.

I det følgende skal vi give en kort oversigt:

Lægehjælp på ferien:

Dit blå sygesikringsbevis giver dig mulighed for at få akut lægehjælp i Rom. Men afhængigt af hvor længe du er væk samt formålet med rejsen, kan det være du skal sørge for at have visse blanketter med hjemmefra.

Er du væk under en måned:

Når du er på ferie under en måned gælder sygesikringsbeviset uden videre.

Er du væk mere end en måned:

Når du skal være væk mere end en måned, skal du huske at have nogle blanketter med fra Sundhedsforvaltningen, der virker som sygesikringsbevis, mens du er væk.

Som hovedregel giver blanketterne dig ret til at bruge det offentlige sygesikringssystem på samme måde som romerne selv. Det kan for eksempel betyde, at du selv må betale en del af udgiften.

Vil du være dækket for hjemtransport eller yderligere hjælp, bør du tegne en privat forsikring.

Ferie over en måned, orlov, au-pair ophold og kursusrejse:

Skal du på ferie i over en måned, på orlov, være au-pair eller på kursusrejse, skal du bruge blanket E 111. Blanketten kan bruges, hvis du bliver akut syg.

Studerende et år:

Skal du studere i Rom og være væk mindre end et år, har du brug for blanket E 128. Med den i hånden er du forsikret, hvis du får brug for nødvendig lægehjælp.

Vær opmærksom på, at hvis du melder dig ud af Folkeregistret i den periode, du er væk, så har du ret til et særligt sygesikringsbevis. Beviset giver dig ret til at benytte læge, tandlæge og hospital, når du er i Danmark.

At flytte til Rom:

Flytter du permanent til Rom skal du bruge blanket E 104.

Blanketten dokumenterer, at du har været med i den danske sygesikring. Den giver dig adgang til det nye lands offentlige sygesikring uden ventetid, hvis du opfylder de betingelser, der gælder i landets lovgivning.

Grænsearbejdere:

Hvis du arbejder i Danmark, men bor i Rom kan du få et særligt sygesikrings-bevis. Med dette bevis i hånden kan du bruge læge, tandlæge eller hospital i Danmark.

Udstationering i Rom:

Skal du som privat ansat udstationeres, og vil du stadig gerne være omfattet af den danske lovgivning, skal din arbejdsgiver søge Den Sociale Sikringsstyrelse om udstationering med blanket E 101.

Når udstationeringen er godkendt af Sikringsstyrelsen, skal du henvende dig til Sundheds- forvaltningen for at få blanket E 106, hvis du skal udstationeres i over et år.

Blanketten dækker også din familie, hvis den er med. Som regel regner opholdslandet ægtefælle, der ikke har arbejde, og børn under en vis alder med som familie. 

Men det afhænger af den lovgivning, der gælder i opholdslandet.

Skal du udstationeres under et år, er det blanket E 128, du skal bruge.

Hvis du under udstationeringen melder dig ud af Folkeregistret, kan du få et særligt syge- sikringsbevis, der giver dig ret til at bruge læge, tandlæge eller hospital, når du er i Danmark.

Er du offentligt ansat, og skal du udstationeres, skal du henvende dig til Sundhedsforvaltningen for at få blanket E 106 eller E 128.

Oplysninger og blanketter:

Blanketterne E 104, E 106, E 111, E 128 og det særlige sygesikringsbevis får du hos sundhedsforvaltningen i din kommune.

Bedste mening:

Dette område er særdeles vanskeligt tilgængeligt og ovennævnte er givet efter bedste evne og formåen.

Vi anbefaler, du selv undersøger dette nærmere gennem de pågældende myndigheder og understreger at ovennævnte oplysninger er givet vejledende og uden et hvert ansvar for Rom-guide.dk og dennes redaktion.

Dette emne:

Kort over Rom

Find en adresse i Rom

Indhold på Rom-guide:

Rejseplanlægning

Under rejsen

Generel orientering

Øvrige sider

Hovedsiden

Index (a - z)

Kontakt til Rom-guide.dk

Bemærk!

Disse sider er udelukkende vejledende og Rom-guide.dk er ikke ansvarlig for evt. nye regler eller ændringer.

Søg evt. nærmere oplysninger direkte hos sygesikringen ved at klikke her.

Find rundt på Rom-guide.dk

Ude til højre på siden finder du en linkfortegnelse med emner indenfor den kategori denne side omhandler. Efter disse link er der henvisning til nogle af de overordnede emner på Rom-guide.dk og sidst på listen kan du finde link, der fører dig tilbage til "hovedsiden" og til vort omfattende index, hvor alle sider på Rom-guide.dk er nævnt.

Skulle du ved brug af Rom-guide.dk finde uvirksomme link, bliver vi meget glade, hvis du skriver til os.

Rom-guide.dk