Til hovedsiden

Versione Italiana

Seværdigheder i Rom 

Rom-guide.dk er Danmarks store internetportal til Rom. Her kan du finde hoteller, lejligheder og andre overnatningstilbud, omtale af byens seværdigheder og mange praktiske oplysninger til brug for den kommende rejse.

Roms nye farver

Palazzo Quirinale

Palazzo Chigi

Piazza del Campidoglio

Peters-kirken

Palazzo Farnese

Har man besøgt Rom ved gentagne lejligheder inden for de sidste halve snes år, har man ikke kunnet undgå at lægge mærke til den nye farvesætning på mange af de kendte bygninger i Rom.

For mange har det været et chok at se, hvorledes Roms gyldne og varme farver, fra umbra over okker som tørret appelsinskal til det dybrødt mættede, er blevet afløst af pastelfarver i sand, creme, og de lyseste, næsten gennemsigtige nuancer i blå, grøn og rød.

Det der for mange har været og fortsat er ”Roms farver”, skifter i disse år kulør, hvor man ellers skal over i konditorbranchen for at finde dets lige – eller for mange dets rædsel – for ikke at sige hærværk.

Lidt baggrund for denne udvikling er på sin plads. 

Den farvesætning man igennem de seneste mange generationer har opfattet som værende indbegrebet af Pavernes Rom, lige fra renæssance og barok og frem til i dag – ja, det har vist sig i alt overvejende grad at stamme fra det 19. århundrede og perioden derefter. 

Og meget af den varme romerske tone, der har været forbundet med mange af de kendte bygningsværker i Rom, har vist sig at stamme fra romantikkens forestilling om særligt originale og varme italienske farver, der koblet med den massive forurening fra den ekstremt intensive romerske trafik, har skabt det Rom der farvemæssigt er blevet hyldet af så mange ”sande” roma-farere.

Ved hjælp af moderne stratigrafiske farveanalyser har man kunnet fastslå, at Rom, før denne udvikling satte ind, var en by med en hel anderledes og meget lysere farvesætning. 

Bag lag på lag af forurening og konsekvent anderledes farver end de originale, har man kunnet afdække og kromatisk farvesætte de kulører som bygninger blev født med, da de blev opført.

Og man har nu fra de relevante bygningsmyndigheder den konsekvente holdning, at man successivt vil bringe alle historiske bygningsværker tilbage til deres oprindelige farvemæssige udseende ud fra devisen: Det tilkommer ikke nye generationer ud fra tidens tilfældige eller aktuelle modeluner at opfinde nye farver, der er radikalt forskellige fra dem, den oprindelige arkitekt eller kunstner ønskede bygningen skulle fremstå i.

Og for alle ejere af historiske bygninger i Rom, er det nu et krav, at man ved restaurering skal indsende planerne til Supraintendenza delle Musei di Roma, der så ud fra sit registreringskatalog fastsætter hvilke farver der må anvendes.

Ansvaret for denne nyorientering må især tilskrives den italienske arkitekt og kunstner, Marcella Morlacchi, der efter mange års videnskabelige undersøgelser og studier, især publiceret i tidsskriftet ”Roma – Ieri, oggi e domani”, har kunnet fremlægge helt overbevisende resultater af sit arbejde. Sammen med sine medarbejdere har hun udarbejdet et omfattende katalog over de historisk værdifulde og bevaringsværdige bygninger i Rom med udfærdigelse af uhyre nøjagtige tegninger i skala 1:200. De færdige tegninger er derefter af Marcella Morlacchi, ud fra de kromatisk nøjagtige målinger, blevet koloreret i akvarel med bygningernes originale farver.

På dansk har arkitekten Bente Lange i sin bog fra 1993, Roms farver, taget tråden op fra Marcella Morlacchi og i en række meget smukke akvareller gengivet bygningsværkerne i deres oprindelige farver. *Hele denne nyorientering mod den farvemæssige genskabelse af det originale bygnings- eller kunstværk, dannede også basis for den mangeårige restaurering af Michelangelos billeder i Det sixtinske Kapel, der efter restaureringen kom til at fremstå i langt lettere og lysere farver. Kritikerne af restaureringen mente, at den var resulteret i en falsk ”Benetton Michelangelo”, men konservatorerne kunne fremlægge helt overbevisende data for korrektheden i deres arbejde, som da også i dag nyder almen anerkendelse.

Men det har ikke skortet på kritik af de mange bygningsrenoveringer: Rom har mistet sin ”hud”, sin sjæl, sin varme, sin originalitet og hvad en by nu ellers kan miste, når debatten raser – og især efter de mange renoveringer i forbindelse med jubelåret i 2000, hvor mange af de kendteste bygningsværker og monumenter i Rom blev iklædt de nye og i manges øjne totalt kønsløse og sarte pastelfarver.

Skal man prøve at dele sol og vind lige, så er det foreløbige resultat, at bygninger som Palazzo Quirinale og Palazzo Chigi i dag fremtræder i et upersonligt og jævnt kedeligt gråhvidt udtryk, medens andre som eksempelvis Palazzo Farnese og Piazza del Campidoglio med de omgivende paladser fremtræder langt smukkere end før – og inden beklagelserne over de nye farver bliver for massiv, må man endelig konstatere, at størstedelen af de romerske kvarterer farvemæssigt fortsat fremtræder i sin klassisk kendte klædedragt.

PK

Find rundt på Rom-guide.dk

Ude til højre på siden finder du en linkfortegnelse med emner indenfor den kategori denne side omhandler. Efter disse link er der henvisning til nogle af de overordnede emner på Rom-guide.dk og sidst på listen kan du finde link, der fører dig tilbage til "hovedsiden" og til vort omfattende index, hvor alle sider på Rom-guide.dk er nævnt.

Skulle du ved brug af Rom-guide.dk finde uvirksomme link, bliver vi meget glade, hvis du skriver til os.

Rom-guide.dk