Festen for S. Peters lænker.

Denne spektakulære fest finder sted i kirken S. Pietro in Vincoli hvert år den 1. august. Under stort ceremoniel og under forsæde af kirkens titulære kardinal, Pio Laghi, åbnes kirkens største kirkelige skat, relikvieskrinet med S. Peters lænker, og menigheden får herefter mulighed for at kysse de dyrebare lænker.

S. Peter var efter overleveringen fængslet både i Jerusalem og i Rom. Fra den sidste fængsling i Det mamertinske Fængsel, der stadig kan beses ved vestenden af Forum Romanum, havde man bevaret de lænker, som han var bundet med.

I det 5. århundrede hjembragte kejserinde Eudoxia, gift med Valentinian III, lænkerne fra S. Peters fængsling i Jerusalem, og overgav dem til Pave Leo I (den Store). Og overleveringer beretter videre, at da paven ville sammenligne de 2 sæt lænker, forbandt de sig ved et mirakel med hinanden. Dette mirakel fejres i kirken den 1. august.

Kirken S. Pietro in Vincoli hører til de klassiske og mest prestigefulde titulærkirker, og du kan læse mere om kirken og de øvrige oldkirkelige titulærkirker her

Luk vindue