Tilmelding

Her tilmelder du dig/jer til arrangementet med Rom-guide.dk 

Tirsdag d. 5. april  2022

Vær opmærksom på  at det er den rigtige dato du er ved at tilmelde dig til

Navn:

Email:

Telefon:

Mobil:

Antal personer (inkl. dig selv):

Bemærk:

Jeg er bekendt med at jeg ved at tilmelde mig og ikke møde op, forhindrer andre i at deltage. Derfor lover jeg at melde afbud, hvis jeg bliver forhindret i at deltage på turen og at betale for turen, hvis jeg udebliver uden at have meldt afbud.

Luk vindue